in memoriam

 A Lupu

 

Conf.Univ.Dr. Adrian Lupu

(10 aprilie 1972 - 01 ianuarie 2023)

Adrian Lucian Lupu a fost  conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în perioada februarie 2005 - decembrie 2022. Începând cu 2016 a fost membru în Consiliul Facultăţii şi membru în Consiliul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială. A obţinut titlul de doctor în sociologie în 2011 cu teza Migraţiile internaţionale şi funcţia socializatoare a familiei, coord. Prof.Univ.Dr. Vasile Miftode. A fost bursier postdoctoral al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi cu tema Strategii de adaptare şi elemente specifice nonformale ale selfmanagementul condiţiei cronice: o abordare calitativă. În perioada 2013-2016 a fost cercetător postdoctoral în proiectul Romanian Ageing migrants and the Wefare State organizat în parteneriat de Haute école de travail social de la Universitatea din Geneva şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Principalele domenii de cercetare au fost sociologia sănătăţii, metodologia cercetării sociale şi sociologia migraţiei. A publicat Migraţia internaţională a persoanelor vârstnice din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Editura Pro Universitaria, Bucureşti). Este coautor al lucrărilor Sociologia sănătăţii studenţilor (Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) şi Paradigme sociologice ale sănătăţii (Editura Pro Universitaria, Bucureşti). Este autor şi coautor al mai multor studii publicate în reviste de specialitate din ţară şi strainătate şi a participat la numeroase proiecte de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională.

Go to top