Lect.univ.dr. Camelia Medeleanu


email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic


 

Camelia Nicoleta Medeleanu este doctor în sociologie (teza cu titlul Managementul resurselor umane în contextul dezvoltării regionale) şi lector universitar în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Formarea sa academică s-a desfăşurat în domeniul economic și cel al asistenței sociale. Astfel, în anul 1999 a absolvit Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, din cadrul Academiei de Studii Economice din București, iar în anul 2004 a absolvit Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, specializarea Asistență Socială, ca șef de promoție. Între anii 2004-2006, a frecventat cursurile programului de masterat „Management social şi dezvoltare comunitară”. Temele de cercetare asumate trimit la dezvoltarea comunitară, disparități sociale și economice, piaţa muncii, criza economică şi drepturile omului. A publicat volumul Dezvoltarea regională şi resursele umane (volum finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale în cadrul competiţiei naţionale pentru subvenţionarea literaturii tehnico ştiinţifice pentru anul 2013). Este membră a Societății Sociologilor din România și a Asociației Europene de Economie.

Discipline predate (titular de curs): Management, Microeconomie, Macroeconomie, Managementul resurselor umane, Politica resurselor umane, Politici si reglementări europene privind formarea şi dezvoltarea profesională

 

Camelia Nicoleta Medeleanu has a PhD in sociology (thesis title Human resource management in the context of regional development ) and is senior lecturer in the Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași. She pursued an academic training in the field of economics and social work. In 1999, she graduated from the Faculty of Finance, Insurance, Banking and Stock Exchange part of the Academy of Economic Studies in Bucharest, and in 2004 she graduated as head of class of the Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, majoring in Social Assistance. Between 2004-2006, she attended the courses of the Masters programme “Social management and community development”. The research undertaken has explored community development, social and economic disparities, the economic crisis, human rights and anti-discrimination strategies. She published the book Regional Development and Human Resources (volume funded by the Ministry of National Education under the national competition for subsidizing technical and scientific literature, 2013). She is a member of the Society of Sociologists of Romania and of the European Economic Association.

Disciplines (holder): Management, Microeconomics, Macroeconomics, Human Resources Management, Human Resources Policy, Policies and European Regulations on Training and Professional Development.

 

Go to top