fotoDanielaSoitu

 Prof. univ. dr. Daniela Tatiana Șoitu

Consultatii:

Marţi, 09:00-11:00, Departament

Marţi,11:00-12:00 Erasmus+, Departament

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic RO   CV academic EN

 


 

Daniela-Tatiana Şoitu (nume anterior căsătoriei: Gîrleanu)

 • este specialist în ştiinţe sociale,
 • profesor în Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.
 • teza de doctorat: Forme specifice de intervenţie în protecţia socială a persoanelor vârsta a treia în domeniul Sociologie (2004).
 • Experienţe internaţionale de formare-cercetare;
 • A dezvoltat cursuri pentru disciplinele: Consiliere în asistenţa socială, Asistenţa Socială a persoanelor vârstnice, Negociere şi medierea conflictelor în asistenta socială, Sistemul de asistenţă socială (nivel de studii: licenţă) şi Consiliere pentru dezvoltare personală, Strategii alternative de soluţionare a disputelor, Medierea contextuală a disputelor, Medierea victimă-agresor, Domenii de acţiune ale carităţii creştine, Familia vârstnică, Consilierea cuplului (pentru programe de masterat).
 • Redactor şef al Secţiunii: Sociologie şi Asistenţă Socială a Analelor Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • Redactor şef al Revistei de Economie Socială / Journal of Social Economy.
 • Coordonator şi expert în proiecte de cercetare-dezvoltare internationale şi naţionale.

Proiecte in desfãşurare:

2015-2019: European Concerted Research Action COST Action IS1409: Gender and health impacts of policies extending working life in western countries - Coordonator al reţelei din România şi Membru în comitetul de coordonare european (http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1409)

2015-2017:  European Humanitarian Action Partnership: ERASMUS-ENW –EUHAP; Director proiect UAIC (http://euhap.eu/) 

2016-2017: Project manager of CompEd: Comparing collaboration in education and practice in the health and welfare fields, SEE Small size bilateral cooperation projects (EEA Financial Mechanism 2009-2014); http://www.fssp.uaic.ro/comped/

2016-2017: coordonator stagii studiu la nivelul FFSSP, proiect UAIC Erasmus +, KA103-023551;

2015-2018:  DARE -Erasmus+ project, Capacity Building in Higher Education– Coord. Univ.of Haifa, Israel; Membrã echipã ( http://dare.erasmus-plus.org.il )

Publicaţii recente

 1. Maturo, A., Hošková-Mayerová, Š., Soitu, D.-T., Kacprzyk, J. (Eds).  (2016). Recent Trends in Social Systems: Quantitative Theories and Quantitative Models, Springer International Publishing Switzerland, eBook ISBN: 978-3-319-40585-8; DOI: 10.1007/978-3-319-40585-8; Hardcover ISBN: 978-3-319-40583-4 (A1)
 2. Şoitu D., Rebeleanu, A. (Eds.) (2016). Noi perspective asupra cursului vietii. Cercetări, politici şi practice (New perspectives on life course. Researches, policies and practices). Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ISBN: 978-606-714-272-3, 280 pagini; (A2)
 3. Şoitu, D. (2014). Medierea contextuală a disputelor (Contextual dispute mediation). Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti. ISBN: 978-973-30-3573-2;  
 4. Şoitu, D. (2014). Contexte şi forme ale medierii sociale (Contexts and forms of social mediation). Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti. ISBN: 978-973-30-3617-3
 5. Şoitu D., Gavriluţă, C. & Maturo, A. (Eds.) (2013). Interdisciplinary approaches in social sciences. Publishing House of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, ISBN 978-973-703-902-6, 278 pag. (A2)
 6. Şoitu D. (2016). Cursul vieţii: perspectivă-paradigmă-teorie. Aplicaţii în COST IS 1409, În Şoitu D., Rebeleanu, A. (Eds.) (2016). Noi perspective asupra cursului vietii. Cercetări, politici şi practici. Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ISBN: 978-606-714-272-3, pp. 9-16; (Lista A2)
 7. Şoitu D., Rebeleanu, A.. (2016). Determinanţi ai sănătăţii în perioada adultă. Evenimente, decizii şi tranziţii personale. În Şoitu D., Rebeleanu, A. (Eds.) (2016). Noi perspective asupra cursului vietii. Cercetări, politici şi practici. Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ISBN: 978-606-714-272-3, pp. 17-56; (Lista A2)
 8. Mihăilă, I.,  Şoitu D., (2016) Resurse şi nevoi ale persoanelor vârstnice migrante. în Şoitu D., Rebeleanu, A. (Eds.) (2016). Noi perspective asupra cursului vietii. Cercetări, politici şi practici. Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ISBN: 978-606-714-272-3; pp. 115-132; (Lista A2)
 9. Râşcanu, M., Şoitu D., (2016) Strategii adaptative ale cuplurilor de vârstnici. în Şoitu D., Rebeleanu, A. (Eds.) (2016). Noi perspective asupra cursului vietii. Cercetări, politici şi practici. Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ISBN: 978-606-714-272-3, pp. 57-81; (Lista A2)
 10. Bârsan, C., Şoitu D., (2016) Etape de viaţă, calitatea relaţiei maritale şi starea de bine a vârstnicilor. în Şoitu D., Rebeleanu, A. (Eds.) (2016). Noi perspective asupra cursului vietii. Cercetări, politici şi practici. Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ISBN: 978-606-714-272-3, pp. 82-114; (Lista A2)
 11. Rebeleanu, A.,  Şoitu D. (2016) Perceptions of the family receiving social benefits regarding access to healthcare. în Maturo, A., Hošková-Mayerová, Š., Soitu, D.-T., Kacprzyk, J. (Eds).  (2016). Recent Trends in Social Systems: Quantitative Theories and Quantitative Models, Springer International Publishing Switzerland, ISBN: 978-3-319-40583-4
 12. Şoitu, D. (2015). Resilience and Vulnerability: Competing Social Paradigms?. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Sociologie şi asistenţă socială, tom VIII, no.1, ISSN print 2065-3131, pp.7-14.
 13. Şoitu, D. (2015). Social vulnerabilities and ageing. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Sociologie şi asistenţă socială, tom VIII no.2, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISSN print 2065-3131, pp. 73-82
 14. Şoitu, D. (2014). Being healthy means being educated and acting accordingl. Procedia - Social and Behavioral Sciences 142 (2014) pp. 557 – 563 
 15. Şoitu, D. (2014). Resilience, relief and development – challenges of humanitarian aid education for universities. The experience in EUPRHA. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Sociologie şi asistenţă socială, tom VII, no.1, ISSN print 2065-3131, pp.129-133.  

Autoare a cărţilor: Consiliere în asistenţa socială (Editura UAIC, Iaşi, 2002); Vîrsta a treia (Editura Institutul European, Iaşi, 2006), a numeroase articole şi studii în domenii pe care le predă şi cercetează.

Membră în International Sociological Asociatiation (TG 04: Sociology of Risk and Uncertainty şi RC11: Research Commitee on Sociology of Ageing); Asociaţia Consilierilor Români; Societatea Sociologilor din România.

Go to top