fotoDanielaSoitu

 Prof. univ. dr. Daniela Tatiana Șoitu

 

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

CV academic RO   CV academic EN

 


 

Daniela-Tatiana Şoitu (nume anterior căsătoriei: Gîrleanu)

 • Specialist în ştiinţe sociale,
 • Conducător de doctorat în domeniul Asistenţă Socială (din 2019);
 • Teza de abilitare: Persoana în societate. Contexte şi resurse pentru dezvoltare şi cercetare în asistenţa socială (2018)
 • Profesor în Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.
 • Teza de doctorat: Forme specifice de intervenţie în protecţia socială a persoanelor vârsta a treiaîn domeniul Sociologie (2004).
 • Experienţă internaţională de formare-cercetare;
 • A dezvoltat cursuri pentru disciplinele: Consiliere în asistenţa socială, Asistenţa Socială a persoanelor vârstnice, Negociere şi medierea conflictelor în asistenta socială, Sistemul de asistenţă socială, Consiliere şi orientare în carieră(nivel de studii: licenţă) şi Consiliere pentru dezvoltare personală, Strategii alternative de soluţionare a disputelor, Medierea contextuală a disputelor, Medierea victimă-agresor, Domenii de acţiune ale carităţii creştine, Familia vârstnică, Consilierea cuplului, Abilităţi de viaţă, Life course approach and lifelong Well-being (pentru programe de masterat).
 • Redactor şef Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Secţiunea Sociologie şi Asistenţă Socială (din 2008-); 
 • Coordonator Colecţie Academia practică, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
 • Coordonator şi expert în proiecte de cercetare-dezvoltare internationale şi naţionale.

Proiecte in desfãşurare:

2020-2023: Work Package Leader: “Good Health and Wellbeing”. European Universities Alliances: European Campus of City-Universities - EC2U; Finanţator: Comisia Europeană; www.ec2u.eu

2017-2020: Coordonator al Modulului: Eastern European Perspectives. Scoala internaţională de vară pentru studenţi străini JASSY, UAIC, CNFIS-FDI (VINCIT 2,3,4) www.uaic.ro/jassy

2018-2021: Manager for UAIC team: Modification of the educational module - EDE certificate for providers of long-term care for seniors; Erasmus +; Key Action 2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices; KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training Project number 2018-1-CZ01-KA202-048076.

2016 - 2020: Coordonator stagii de predare şi mobilităţi de studiu Erasmus + şi SEE în Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, UAIC

Proiecte încheiate recent

2018-2019: Cercetător ştiinţific I: Contract PSCD MMJS nr. 3677/28.09.2018. Metodologie de monitorizare continuă a calității îngrijirii în instituțiile ce furnizează servicii de îngrijire de lungă durată

2015-2019: European Concerted Research Action COST Action IS1409: Gender and health impacts of policies extending working life in western countries - Coordonator al reţelei din România şi Membru în comitetul de coordonare european (http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1409)

2015-2017: European Humanitarian Action Partnership: ERASMUS-ENW –EUHAP; Director proiect echipa UAIC (http://euhap.eu/

2016-2017: Project manager of CompEd: Comparing collaboration in education and practice in the health and welfare fields, SEE Small size bilateral cooperation projects (EEA Financial Mechanism 2009-2014); http://www.fssp.uaic.ro/comped/

Co-iniţiator şi co-organizator al conferintelor internaţionale:

* RTSS - Recent Trends in Social Sciences (din 2012, la doi ani, ediţiile I -VI)

* ISoLTC (Integrated System of Long-term Care) (anual, din 2017)

* Planning Research in Social Careand Social Sciences (bianual, din 2015)

Publicaţii recente

 1. Şoitu, D., Š. Hošková-Mayerová, F. Maturo (Editors) (2021). Decisions and Trends in Social Systems. Innovative and Integrated Approaches of Care Services. Vol 198, Springer International Publishing, eBook ISBN: 978-3-030-69094-6; Softcover ISBN: 978-3-030-69093-9 DOI: 1007/978-3-030-69094-6
 2. Şoitu, D., Matei, A. (Coord.) (2020). Îngrijirea de lungă durată. Practici, măsuri, politici, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ISBN: 978-606-714-621-9
 3. Şoitu, D., Şoitu, C. (2020). Romania in Extended Working Life Policies. International Gender and Health Perspectives, Ní Léime, A., Ogg, J., Rašticová, M., Street, D., Krekula, C., Bédiová, M., Madero-Cabib, I. (Editors). Springer Open, Switzerland, pp. 385-394. ISBN 978-3-030-40984-5 ISBN 978-3-030-40985-2 (eBook); https://doi.org/10.1007/978-3-030-40985-2_30
 4. Şoitu, D. (2020). Social Work System and Social Innovations in Romania. Challenges and Opportunities în Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work, J.L. Sarasola Sanchez Serano et.all (eds). Springer Nature Switzerland AG 2020, pp. 17-24 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18593-0_2; ISBN 978-3-030-18593-0
 5. Şoitu, D. (2020). Researching Ageing by the Life Course Perspective în Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work, J.L. Sarasola Sanchez Serano et.all (eds). Springer Nature Switzerland AG 2020, pp. 83-88; https://doi.org/10.1007/978-3-030-18593-0_7, ISBN 978-3-030-18593-0
 1. Şoitu, D. (2018). The integrated social design of future long-term care. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Sociologie şi asistenţă socială, tom XI no.1, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISSN print 2065-3131, pp. 5-15. Disponibil la: https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/456
 2. Şoitu D. (2017). Valorizarea resurselor personale - pentru o încurajare a îmbătrânirii demne. Sociologia la Alma Mater Iassiensis. In Honorem professor Vasile Miftode. Gavriluta, C. (Ed.), Ed. Univ. A.I. Cuza Iasi. ISBN 978-606-714-361-4
 3. Şoitu, D., Johansen, K.-J. (2017).The space of innovation and practice on welfare, health and social care education and practice in Romania and Norway. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Sociologie şi asistenţă socială, tom X no.1, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISSN print 2065-3131, pp. 5-17. Disponibil la: https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/456

9. Lupu, A., Şoitu, D., (2017). Resource allocation, personal and practical experiences of providers and beneficiaries of social and health care services for elderly and disabled persons. A qualitative analysis. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Sociologie şi asistenţă socială, tom X no.1, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISSN print 2065-3131, pp. 67-78.

 1. Maturo, A., Hošková-Mayerová, Š., Soitu-T.,Kacprzyk, J. (Eds). (2016). Recent Trends in Social Systems: Quantitative Theories and Quantitative Models, Springer International Publishing SwitzerlandeBook ISBN: 978-3-319-40585-8; DOI: 10.1007/978-3-319-40585-8; Hardcover ISBN: 978-3-319-40583-4 (A1)
 2. Şoitu D., Rebeleanu, A. (Eds.) (2016). Noi perspective asupra cursului vietii. Cercetări, politici şi practice(New perspectives on life course. Researches, policies and practices). Editura Universităţii

Autoare a cărţilor: Consiliere în asistenţa socială (Editura UAIC, Iaşi, 2002); Vîrsta a treia (Editura Institutul European, Iaşi, 2006), a numeroase articole şi studii în domenii pe care le predă şi cercetează.

Membră în: European Social Work Research Association (ESWRA), International Sociological Asociatiation (TG 04: Sociology of Risk and Uncertainty şi RC11: Research Commitee on Sociology of Ageing); Asociaţia Consilierilor Români; Societatea Sociologilor din România.

Go to top