Conf. univ. dr. Gabriela Irimescu


email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic


Gabriela Irimescu  este doctor în sociologie (teza cu titlul Protecția socială a copilului abuzat) şi conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A absolvit Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, specializare  asistență socială în anul  1995, și modului de studii aprofundate  Acţiune socială şi dezvoltarea resurselor umane în anul 1999.
Principalele sale domenii de interes vizează asistența socială a familiei și a copilului, asistența socială a copilului victimă a abuzului, violența în familie, crizele familiale, grupul în practica asistenței sociale, terapia familială.
A publicat lucrarea Protecţia socială a copilului abuzat, 2006 şi este coautor a mai multor volume, autor de cursuri universitare și manuale pentru asistenții sociali. Este autor al mai multor rapoarte de cercetare, capitole de cărţi şi studii publicate în reviste și cărți de specialitate. Are experienţă ca cercetător în proiecte cu finanţare publică şi privată. Este psihoterapeut sistemic de familie și cuplu.

Discipline predate (titular de curs): Asistența socială a familiei și a copilului, Asistența socială  a copilului maltratat, Criza familială, Violența în familie, Grupul în practica asistenței sociale, Asistență social  aplicată, Introducere în terapia familială.

 

Gabriela Irimescu has a PhD in Sociology (her thesis is titled Social Protection of the abused Child) and she is an associated Professor within the Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, “Alexandru Ioan Cuza” University Iaşi. She graduated from the Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences in 1995, majoring in Social Work; she also graduated from the master studies Social action and the development of human resources in 1999.
Her main fields of interest concern the social work of children and family, the social work of children victims of abuse, family violence, family crises, group in social work practice, family therapy.
She published the work The social protection of the abused child (2006) and she has co-authored several volumes; she has also written university courses and handbooks for social workers. She is the author of several research reports, book chapters and studies published in scientific journals and books. She is an experienced researcher in projects with public and private funding. She is also a systemic psychotherapist for family and couple.

Disciplines taught (as a course holder): The social work of children and family, the social work of the maltreated child, Family crisis, Family violence, Group in social work practice, Applied social work, Introduction to family therapy.

 

Go to top