Masterate în domeniul sociologie

SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR ȘI A RESURSELOR UMANE

Programul de masterat SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR ȘI A RESURSELOR UMANE a fost încadrat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în domeniul de master acreditat „Sociologie” conform hotărârii din 19.12.2019.

Planul de învăţământ al programul de masterat este structurat pe 4 semestre. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ conţine discipline de aprofundare şi discipline de sinteză în acord cu misiunea asumată.

Programul de masterat SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR ȘI A RESURSELOR UMANE este circumscris domeniului fundamental „Științe sociale”, ramura de știință „Sociologie”, domeniul de masterat „Sociologie” și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F „Sociologie și studii culturale” (0314).

SECURITATE COMUNITARĂ ŞI CONTROLUL VIOLENŢEI

Programul de masterat SECURITATE COMUNITARĂ ȘI CONTROLUL VIOLENȚEI a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea programului de masterat.

Planul de învăţământ al programul de masterat este structurat pe 4 semestre. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ conţine discipline de aprofundare şi discipline de sinteză în acord cu misiunea asumată.

Programul de masterat SECURITATE COMUNITARĂ ȘI CONTROLUL VIOLENȚEI este circumscris domeniului fundamental „Științe sociale”, ramura de știință „Sociologie”, domeniul de masterat „Sociologie” și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F „Sociologie și studii culturale” (0314).

Masterate în domeniul asistență socială

FAMILIA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE

Programul de masterat FAMILIA ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea programului de masterat.

Planul de învăţământ al programul de masterat este structurat pe 4 semestre. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ conţine discipline de aprofundare şi discipline de sinteză în acord cu misiunea asumată.

Programul de masterat FAMILIA ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE este circumscris domeniului fundamental „Științe sociale”, ramura de știință „Sociologie”, domeniul de masterat „Asistență socială” și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F „Asistență socială” (0920).

PROBAŢIUNE, MEDIERE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR

Programul de masterat PROBAŢIUNE, MEDIERE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea programului de masterat.

Planul de învăţământ al programul de masterat este structurat pe 4 semestre. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ conţine discipline de aprofundare şi discipline de sinteză în acord cu misiunea asumată.

Programul de masterat PROBAŢIUNE, MEDIERE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR este circumscris domeniului fundamental „Științe sociale”, ramura de știință „Sociologie”, domeniul de masterat „Asistență socială” și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F „Asistență socială” (0920).

SUPERVIZARE ȘI PLANIFICARE SOCIALĂ

Programul de masterat SUPERVIZARE ȘI PLANIFICARE SOCIALĂ a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea programului de masterat.

Planul de învăţământ al programul de masterat este structurat pe 4 semestre. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ conţine discipline de aprofundare şi discipline de sinteză în acord cu misiunea asumată.

Programul de masterat SUPERVIZARE ȘI PLANIFICARE SOCIALĂ este circumscris domeniului fundamental „Științe sociale”, ramura de știință „Sociologie”, domeniul de masterat „Asistență socială” și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F „Asistență socială” (0920).

LIFELONG WELL-BEING AND HEALTHY AGEING

Programul de masterat LIFELONG WELL-BEING AND HEALTHY AGEING a fost încadrat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în domeniul de master acreditat „Asistență socială” conform hotărârii din 29.04.2021.

Planul de învăţământ al programul de masterat este structurat pe 4 semestre. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ conţine discipline de aprofundare şi discipline de sinteză în acord cu misiunea asumată. Programul de masterat se desfășoară în limba engleză.

Programul de masterat LIFELONG WELL-BEING AND HEALTHY AGEING este circumscris domeniului fundamental „Științe sociale”, ramura de știință „Sociologie”, domeniul de masterat „Asistență socială” și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F „Programe și calificări interdisciplinare în care studentul alocă sănătății și asistenței sociale majoritatea timpului său de studiu” (0988).

Go to top