MDG 1

 

Studiile de licenţă şi masterat organizate de Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială pot fi completate cu studii de doctorat, domeniul Sociologie, organizate de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

În cadrul Şcolii Doctorale, domeniul Sociologie, îşi desfăşoară activitatea trei cadre didactice titulare ale Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială: Prof.univ.dr. Doina Balahur, Prof.univ.dr. Ştefan Cojocaru şi Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, la care se adaugă un cadru didactic asociat, Prof.univ.dr. Mihai Dinu Gheorghiu.

domeniul Sociologie de la Școala doctorală

Go to top