LISTA SPECIALIZĂRILOR DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

LICENŢĂ:

Sociologie, învățământ cu frecvență, 3 ani, 180 ECTS.

Resurse umane, învățământ cu frecvență, 3 ani, 180 ECTS.

Asistenţă socială, învățământ cu frecvență, 3 ani, 180 ECTS.

Asistenţă socială, învățământ la distanță, 3 ani, 180 ECTS

MASTERAT:

Masterate în domeniul sociologie

Sociologia organizațiilor și a resurselor umane, învățământ cu frecvență, 2 ani, 120 ECTS.

Securitate comunitară şi controlul violenţei, învățământ cu frecvență, 2 ani, 120 ECTS.

Masterate în domeniul asistență socială

Familia şi managementul resurselor familiale, învățământ cu frecvență, 2 ani, 120 ECTS.

Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor, învățământ cu frecvență, 2 ani, 120 ECTS.

Supervizare şi planificare socială, învățământ cu frecvență, 2 ani, 120 ECTS.

Lifelong Well-Being and Healthy Ageing, învățământ cu frecvență, 2 ani, 120 ECTS.

DOCTORAT

Studii doctorale in domeniul Sociologie (sunt organizate de Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice)

Go to top