Conf. univ. dr. Adrian Netedu


email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic


Adrian Netedu este doctor în sociologie (teza cu titlul Dimensiunea socială a procesului decizional) şi profesor universitar în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A fost bursier postdoctoral al Academiei Române cu tema Absolvenții de studii superioare şi piața muncii. Principalele sale domenii de interes vizează statistica sociala, demografia, teorii sociologice contemporane, sociologie urbană, metodologie sociologică.  Dintre ultimele volume de autor amintim Demografie şi sociologia populaţiilor, Ed. UAIC, Iaşi, 2016 şi  Informatică şi analiza datelor, Ed. UAIC, 2016.  Este autor sau coautor al unor capitole din vol. Recent Trends in Social Systems: Quantitative Theories and Quantitative Models (Studies in Systems, Decision and Control) [A. Maturo, S. Hosková-Mayerová, D.-T. Soitu, J. Kacprzyk., eds.], Springer, 2016 sau în vol. Étudier à l’Est. Expériences de diplômés africains [Monique de Saint Martin, Grazia Scarfo Ghellab, Kamal Mellakh eds.], Ed. Karthala, France, 2015. A fost membru în mai multe proiecte de cercetare de anvergură naţională şi internaţională. Este autor a diverse rapoarte de cercetare pentru ONG-uri sau instituţii de specialitate.  

Discipline predate (titular de curs): TIC, Analiza informatică a datelor, Demografie şi sociologia populaţiilor, Teorii sociologice contemporane, Sociologie aplicata si laborator de cercetare, Sociologie urbana, Sondaje si analize de marketing, Laborator de analiza a efectelor mass-media in comunitate.

Adrian Netedu, has a PhD in sociology (thesis entitled The social dimension of decision making) and is professor in the Department of Sociology, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, "Alexandru Ioan Cuza" University. It was the Romanian Academy Postdoctoral Fellow with the theme regarding Higher education graduates and the labor market. His main areas of interest aimed at social statistics, demography, contemporary sociological theories, urban sociology, sociological methodology. The two last books published are Demography and the Sociology of Populations, Ed. UAIC, Iaşi, 2016 and  Informatics and data analysis, Ed. UAIC, 2016. He was the author or coauthor of several chapters of the vol. Recent Trends in Social Systems: Quantitative and Quantitative Theories Models (Studies in Systems and Control Decision) [A. Maturo, S. Hosková-Mayerová, D.-T. Soitu, J. Kacprzyk., Eds.], Springer, 2016 or the vol. Étudier à l'Est. Experiences of diplômés africains [Monique de Saint Martin, Grazia Scarfo Ghellab, Kamal Mellakh eds.], Ed. Karthala, France, 2015. He was member of several research projects of national and international scale. It is the author of various research reports for NGOs or specialized institutions.

Disciplines (holder): Technology in Computer Science and Communications, Social Data Quantitative Analyses,  Demography and Population Sociology, Contemporary Sociological Theories, Applied Sociology and Research Laboratory, Urban Sociology, Polls and Marketing Analysis, Laboratory Analysis of Media Effects.

 

Go to top