Conf. univ. dr. Mihaela Rădoi

consultaţii: Miercuri 14:00 – 16:00 Birou Coordonator AS-ID


email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV acdemic


 

Mihaela Rădoi este doctor în sociologie (teza cu titlul Devianța socială și dependența de substanțe) şi conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Din mai 2013 este Directorul Departamentului pentru Invățământul la Distanță. A fost bursier postdoctoral al Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași. Principalele sale domenii de interes vizează etica si deontologia profesională, formarea profesională, sociologia sănătății și adicții. Face parte din comitetul de redacție a Analelor Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Secțiunea Sociologie și Asistență Socială. Este autor al mai multor capitole de cărţi şi studii publicate în reviste de specialitate din țară și strainătate.
Discipline predate (titular): Deontologia profesiei de asistent social; Deontologia şi legislaţia muncii; Protecţia şi asistenţa socială a şomerilor; Devianţa urbană şi drogurile.

 

Mihaela Rădoi has a PhD in sociology (thesis title Deviance and substance adictions) and is associate professor in the Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași. From May 2013 she is director of E-learning Department. Her main areas of interest aimed at social work ethic’s, continuous professional training, social health, adictions. She is part of the editorial board of the Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Section Sociology and Social work. She is the author of a number of research reports, book chapters and studies published in scientific journals in the country and abroad.
Disciplines (holder): Ethics of social work profession; Ethics and labour law; Social security and assistance to the unemployed; Urban deviance and drugs.

Go to top