Sociologie

În anul 1990 a fost înfiinţată specializarea Sociologie-Politologie din cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Specializarea Sociologie din cadrul Facultăţii de Filosofie s-a delimitat în anul 1997 şi a funcţionat pe baza autorizaţiei provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999. Din anul 2004 programul de licenţă Sociologie a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004. Conform hotărârii ARACIS din 22.07.2010 se menţine acreditarea celor două programe de licenţă şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de licenţă Sociologie este structurat pe 6 semestre a câte 14 săptămâni. Numărul mediu de ore pe săptămână este de 20. Disciplinele au câte 5 credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Disciplinele de specialitatea sunt organizate în jurul a trei axe majore: doctrine şi teorii sociologice; metodologie sociologică şi sociologii de ramură.

Asistenţă Socială

Asistenţă Socială a debutat în anul 1991 ca Şcoală Postliceală în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, transformându-se chiar din anul imediat următor (1992) în specializare distinctă de licenţă. A funcţionat pe baza autorizaţiei provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999 iar din anul 2004 programul de licenţă Asistenţă Socială a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004. Conform hotărârii ARACIS din 22.07.2010 se menţine acreditarea celor două programe de licenţă şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de licenţă Sociologie este structurat pe 6 semestre a câte 14 săptămâni. Numărul mediu de ore pe săptămână este de 20. Disciplinele au câte 5 credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ al programului de licenţă Asistenţă Socială conţine discipline de specialitate obligatorii, opţionale şi facultative. Toate aceste categorii de discipline sunt corelate în aşa fel încât să formeze şi să dezvolte competenţele şi abilităţile teoretice şi practice specifice absolventului de asistenţă socială.

Resurse Umane

Programul de licenţă Resurse Umane a început să funcţioneze în anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice în baza autorizaţiei de funcţionare provizorie conform structurii instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 697 din 01.10.2011.

Planul de învăţământ al programul de licenţă Resurse Umane este structurat pe 6 semestre a câte 14 săptămâni. Numărul mediu de ore pe săptămână este de 20. Disciplinele au număr variabil de credite credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ al programului de licenţă Resurse Umane conţine discipline de specialitate obligatorii, opţionale şi fundamentale.

Go to top