SOCIOLOGIE

În anul 1990 a fost înfiinţată specializarea Sociologie-Politologie din cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Specializarea Sociologie din cadrul Facultăţii de Filosofie s-a delimitat în anul 1997 şi a funcţionat pe baza autorizaţiei provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999. Din anul 2004 programul de licenţă Sociologie a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004. Conform hotărârii ARACIS din 22.07.2010 se menţine acreditarea celor două programe de licenţă şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de licenţă Sociologie este structurat pe 6 semestre a câte 14 săptămâni. Numărul mediu de ore pe săptămână este de 20. Disciplinele au câte 5 credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Disciplinele de specialitatea sunt organizate în jurul a trei axe majore: doctrine şi teorii sociologice; metodologie sociologică şi sociologii de ramură.

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Specializarea Asistență Socială a debutat în anul 1990 ca Școală Postliceală în cadrul Facultății de Filosofie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, transformându-se chiar din anul imediat următor (1991) în specializare distinctă de licență. A funcționat pe baza autorizației provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.
Din anul 2004 programul de licență Asistență Socială a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004. Conform hotărârii ARACIS din 22.07.2010 se menține acreditarea programului de licență și calificativul încredere.

 

RESURSE UMANE

Începând cu anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie și Asistență Socială a început să funcționeze programul de licență RESURSE UMANE în baza autorizației de funcționare provizorie conform structurii instituțiilor de învățământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 697 din 01.10.2011.

Go to top