SOCIOLOGIE

În anul 1990 a fost înființată specializarea Sociologie-Politologie din cadrul Facultății de Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În anul 1997 s-a înființat specializarea Sociologie ca program distinct de studiu.

Din anul 2002 programul de licență Sociologie a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 410 din 2002, în urma evaluării realizate de către Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare (CNEAA). Programul de licență este evaluat periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010 , hotărârea ARACIS din 30.04.2015

Planul de învățământ al programul de licență Sociologie este structurat pe 6 semestre (3 ani). Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenții să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învățământ conține discipline fundamentale, discipline în domeniu, discipline de specialitate și discipline complementare. Disciplinele sunt în acord cu misiunea asumată.

Programul de licență Sociologie este circumscris domeniului fundamental "Științe sociale", ramura de știință "Sociologie", domeniul de licență "Sociologie" și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F "Sociologie și studii culturale" (0314).

RESURSE UMANE

Începând cu anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie și Asistență Socială a început să funcționeze programul de licență RESURSE UMANE în baza autorizației de funcționare provizorie conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 23/06/2011 (Hotărârea Guvernului Nr. 966/2011). Specializarea Resurse umane este introdusă în nomenclatorul domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență din România prin Hotărâre Guvernului Nr. 631/2010.

Programul de licență Resurse Umane a fost evaluat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în 2018, fiind acreditat și obținând calificativul încredere, conform hotărârii ARACIS din data de 20.12.2018 (Hotărârea Guvernului Nr. 326/2019). Ca urmare a respectivei evaluări capacitatea de școlarizare a fost dublată, ajungând la 120 studenți / an.

Planul de învățământ al programul de licență Resurse Umane este structurat pe 6 semestre (3 ani). Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenții să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învățământ conține discipline fundamentale, discipline în domeniu, discipline de specialitate și discipline complementare. Disciplinele sunt în acord cu misiunea asumată.

Programul de licență Resurse Umane este circumscris domeniului fundamental "Științe sociale", ramura de știință "Sociologie", domeniul de licență "Sociologie" și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F "Management și administrație" (0413).

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Specializarea Asistență Socială a debutat în anul 1990 ca Școală Postliceală în cadrul Facultății de Filosofie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, transformându-se chiar din anul imediat următor în specializare distinctă de licență. Specializarea a funcționat pe baza autorizației provizorii obținută în urma evaluării realizate de către Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare (CNEAA) în anul 1995 (Hotărârea Guvernului Nr. 568/1995). Din anul 2002 programul de licență Asistență Socială a fost acreditat ca urmare a evaluării realizate de către CNEAA (Hotărârea Guvernului Nr. 410/2002).

Programul de licență este evaluat periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010, hotărârea ARACIS din 28.02.2019. Specializarea de licență Asistență Socială are cea mai mare capacitate de școlarizare dintre specializările de asistență socială din România (315 studenți /an).

Planul de învățământ al programul de licență Asistență Socială este structurat pe 6 semestre (3 ani). Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenții să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învățământ conține discipline fundamentale, discipline în domeniu, discipline de specialitate și discipline complementare. Disciplinele sunt în acord cu misiunea asumată.

Programul de licență Asistență Socială este circumscris domeniului fundamental "Științe sociale", ramura de știință "Sociologie", domeniul de licență "Asistență socială" și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F "Asistență socială și consiliere" (0923).

ASISTENŢĂ SOCIALĂ - învățământ la distanță (ID)

Specializarea Asistență Socială a debutat în anul 1990 ca Școală Postliceală în cadrul Facultății de Filosofie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, transformându-se chiar din anul imediat următor în specializare distinctă de licență. Specializarea a funcționat pe baza autorizației provizorii obținută în urma evaluării realizate de către Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare (CNEAA) în anul 1995 (Hotărârea Guvernului Nr. 568/1995). Din anul 2002 programul de licență Asistență Socială a fost acreditat ca urmare a evaluării realizate de către CNEAA (Hotărârea Guvernului Nr. 410/2002).

Programul de licență Asistență Socială - ID  a obținut autorizația provizorie în urma evaluării realizate de către CNEAA în anul 2002 (Hotărâre Guvernului Nr. 944/2002). În anul 2010 specializarea Asistență Socială - ID obține acreditarea în urma evaluării realizată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) (Hotărârea Guvernului Nr. 707/2012). Evaluarea din 2013 menține acreditarea și acorda cel mai înalt calificativ, calificativul încredere (hotărârea ARACIS din data de 28.11.2013). Specializarea de licență Asistență Socială - ID are o capacitate de școlarizare de 50 studenți /an.

Învățământul la distanță este o formă flexibilă de educație, întrucât oferă studenților posibilitatea de a opta asupra locului și timpului în care să se instruiască. De asemenea, învățământul la distanță oferă studenților posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă și de a desfășura activități de învățământ în grup, în centre ID situate la distanță față de instituția de învățământ.

Învățământul la distanță implică utilizarea unei game largi de tehnologii de învățământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio și video interactive, multimedia, tele-cursuri tehnologii de învățare mediate de calculator sau rețele de calculatoare.

Planul de învățământ al programul de licență Asistență Socială – ID este structurat pe 6 semestre (3 ani). Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenții să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învățământ conține discipline fundamentale, discipline în domeniu, discipline de specialitate și discipline complementare. Disciplinele sunt în acord cu misiunea asumată.

Programul de licență Asistență Socială – ID este circumscris domeniului fundamental "Științe sociale", ramura de știință "Sociologie", domeniul de licență "Asistență socială" și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F "Asistență socială și consiliere" (0923).

Go to top