SOCIOLOGIE

În anul 1990 a fost înființată specializarea Sociologie-Politologie din cadrul Facultății de Filosofie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Specializarea Sociologie din cadrul Facultății de Filosofie s-a delimitat în anul 1997 și a funcționat pe baza autorizației provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.

Din anul 2004 programul de licență Sociologie a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004. Programul de licență este evaluat periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010, hotărârea ARACIS din 30.04.2015.

Planul de învățământ al programul de licență Sociologie este structurat pe 6 semestre (3 ani). Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenții să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învățământ conține discipline fundamentale, discipline în domeniu, discipline de specialitate și discipline complementare. Disciplinele sunt în acord cu misiunea asumată.

Programul de licență Resurse Umane este circumscris domeniului fundamental "Științe sociale", ramura de știință "Sociologie", domeniul de licență "Sociologie" și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F "Sociologie și studii culturale" (0314).

RESURSE UMANE

Începând cu anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie și Asistență Socială a început să funcționeze programul de licență RESURSE UMANE în baza autorizației de funcționare provizorie conform structurii instituțiilor de învățământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 697 din 01.10.2011.

Programul de licență Resurse Umane a fost evaluat de către ARACIS în 2018, fiind acreditat și obținând calificativul încredere, conform hotărârii ARACIS din data de 20.12.2018. Ca urmare a respectivei evaluări capacitatea de școlarizare a fost dublată, ajungând la 120 studenți / an.

Planul de învățământ al programul de licență Resurse Umane este structurat pe 6 semestre (3 ani). Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenții să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învățământ conține discipline fundamentale, discipline în domeniu, discipline de specialitate și discipline complementare. Disciplinele sunt în acord cu misiunea asumată.

Programul de licență Resurse Umane este circumscris domeniului fundamental "Științe sociale", ramura de știință "Sociologie", domeniul de licență "Sociologie" și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F "Management și administrație" (0413).

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Specializarea Asistență Socială a debutat în anul 1990 ca Școală Postliceală în cadrul Facultății de Filosofie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, transformându-se chiar din anul imediat următor (1991) în specializare distinctă de licență. A funcționat pe baza autorizației provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.

Din anul 2004 programul de licență Asistență Socială a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004.

Programul de licență este evaluat periodic de către ARACIS care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010, hotărârea ARACIS din 28.02.2019. Specializarea de licență Asistență Socială are cea mai mare capacitate de școlarizare dintre specializările de asistență socială din România (315 studenți /an).

Planul de învățământ al programul de licență Asistență Socială este structurat pe 6 semestre (3 ani). Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenții să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învățământ conține discipline fundamentale, discipline în domeniu, discipline de specialitate și discipline complementare. Disciplinele sunt în acord cu misiunea asumată.

Programul de licență Asistență Socială este circumscris domeniului fundamental "Științe sociale", ramura de știință "Sociologie", domeniul de licență "Asistență socială" și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F "Asistență socială și consiliere" (0923).

ASISTENŢĂ SOCIALĂ - învățământ la distanță (ID)

Specializarea Asistență Socială a debutat în anul 1990 ca Școală Postliceală în cadrul Facultății de Filosofie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, transformându-se chiar din anul imediat următor (1991) în specializare distinctă de licență. A funcționat pe baza autorizației provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.

Programul de licență Asistență Socială - ID este evaluat periodic de către ARACIS. Evaluarea din 2013 menține acreditarea și acorda cel mai înalt calificativ, calificativul încredere (hotărârea ARACIS din data de 28.11.2013). Specializarea de licență Asistență Socială - ID are o capacitate de școlarizare de 50 studenți /an.

Învățământul la distanță este o formă flexibilă de educație, întrucât oferă studenților posibilitatea de a opta asupra locului și timpului în care să se instruiască. De asemenea, învățământul la distanță oferă studenților posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă și de a desfășura activități de învățământ în grup, în centre ID situate la distanță față de instituția de învățământ.

Învățământul la distanță implică utilizarea unei game largi de tehnologii de învățământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio și video interactive, multimedia, tele-cursuri tehnologii de învățare mediate de calculator sau rețele de calculatoare.

Planul de învățământ al programul de licență Asistență Socială – ID este structurat pe 6 semestre (3 ani). Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenții să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învățământ conține discipline fundamentale, discipline în domeniu, discipline de specialitate și discipline complementare. Disciplinele sunt în acord cu misiunea asumată.

Programul de licență Asistență Socială – ID este circumscris domeniului fundamental "Științe sociale", ramura de știință "Sociologie", domeniul de licență "Asistență socială" și corespunde domeniului educațional conform ISCED 2013 F "Asistență socială și consiliere" (0923).

Go to top