conf Dezvoltare decembrie 2016

Descărcaţi în format PDF

 

Joi, 8 Decembrie

Sosirea participanților

19:00 – Cocktail de Bun venit (Welcoming Cocktail)
Restaurant Eden, Hotel Eden***, Str. Sf. Sava Nr. 1, Iași

Vineri, 9 Decembrie

08:30-09:00 Registration (Înregistrarea participanților)
Hol Sala Senatului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

 

9:00-10:00 – Deschiderea Conferinței „Dezvoltare internațională și democratizare”
Sala Senatului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

Invitați:
Prof. Dr. Tudorel TOADER, Rector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Dl. Mihai Chirica, Primar Municipiul Iași
Conf. Univ. Dr. Bogdan Ștefanachi, Prodecan, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. Tamara MARUSYK, vice-Rector on Research, Education and Instruction, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine
                        Prof. Univ. Dr. George POEDE, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
                        Prof. Univ. Dr. Virgil STOICA, Director, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Cercet. Dr. Alexandru MURARU, Manager proiect conferință, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

 

 

SESIUNI (PARALELE) DE PREZENTĂRI – Vineri, 9 Decembrie 2016

 

10:20-12:00 - Panel I - Ukraine between domestic problems and international challenges
Moderator: Prof. Univ. Dr. George Poede (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 9 Dec., Sala „Ferdinand” , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

10:20-10:40 Tamara MARUSYK (Prof. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine),The role of Yurii Fedkovych Chernivtsi national University in the strengthening of cooperation of Ukraine and Romania in the humanitarian sphere
10:40-11:00 L.N. MELNYCHUK (PhD, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University), Ukraine-Romania: a new dynamic in relations
11:00-11:20 Valentina BOHATYRETS (Assos. Prof., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Ukraine), E-diplomacy as a push-pull factor of advancing positive image of the nation
11:20-11:40 Yaroslav ZORIY (Assoc. Prof., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University), Present-day concept of democratization and civil-military relations
11:40-12:00 Oleh KOZACHUK (Assist. Prof., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University), Russian Speakers and Ukraine’s Interethnic Stability: New Challenges After 2014

10:20-12:00- Panel II – European Union and International Development
Moderator: Cerc. St. Dr. Alexandru Muraru (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 9 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

10:20-10:40 Violeta MELNIC (Conf. univ. dr., Institutul de Relații Internaționale din Moldova), Mecanismele jurisdicționale de protecție a drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană
10:40-11:00 Ioana LEUCEA (Dr., Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş), Miruna IANCU (Dr., Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş), Europe’s Shadow in Psychoanalytical Perspective
11:00-11:20 Miruna IANCU (Dr., Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş), Ioana LEUCEA (Dr., Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş), Terra Emergens: Europe from Lisbon to Vladivostok
11:20-11:40 Alexandru MURARU, (Cercet. Șt. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Repetiții și apropouri despre trecut și viitor: Robert Kaplan și George Friedman despre România și Europa în geopolitica internațională și transformările globale
11:40-12:00 Andrea-Reka BALINT-TULIT (fosta NAGY) (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Unitate în diversitate, o utopie europeană?

 

10:20-12:00- Panel III– Social and economic dinamics of the European world
Moderator: Lect. Univ. Dr. Ana Maria Andronache (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași),
Vineri, 9 Dec., Sala S5  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

 

10:20-10:40 Ana Maria GOLDAN (Drd. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Promovarea conceptului de bine comun într-o societate democratică
10:40-11:00 Andrei LEFTER (Drd. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Responsabilitatea morală față de fenomenul sărăciei. Modele etice de promovare a bunăstării
11:00-11:20  Delia RUSU (Drd. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Voluntariatul într-o Dimensiune Europeană
11:20-11:40 Dragoş-Andrei PREUTESCU (Drd. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași),  Semnificații (politice) instituționale ale cercetării și inovației - înțelegerea riscului social pentru o mai bună dezvoltare socială
11:40-12:00 Tiberiu ILIE (Drd. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Libertatea personală și securitatea națională pe axa individ-societate, din perspectivă construcționistă

 

10:20-12:00- Panel IV- Terrorism and islamophobia  
Moderator: Prof dr. Cristina Gavriluță, Departamentul de Sociologie și Asistență socială
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași
Vineri, 9 Dec., Sala II8, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

10:20-10:40 Cristina GAVRILUȚĂ (Prof. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Cine sunt teroriștii? O perspectiva socio-antropologică asupra comportamentelor extreme
10:40-11:00 Nicoleta AFLOROAEI (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Instrumente ale Uniunii Europene pentru prevenirea și combaterea radicalizării teroriste
11:00-11:20 Roxana VĂDUVA (Mrd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Combaterea terorismului – provocarea secolului al XXI-lea
11:20-11:40 Oana COZMA (Mrd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Pot fi organizațiile internaționale nonguvernamentale privite ca o ilustrare pozitivă a globalizării?
11:40-12:00 Edgar DACIN (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Refugiații - consecință a terorismului regional

12:00-14:00 Prânz, Restaurant Studențesc „Titu Maiorescu”, Parter – Sala Protocol
Campus Titu Maiorescu, Strada Titu Maiorescu 7-9

 

14:00-15:40 - Panel V - Eastern Europe: tensions, dilemmas and opportunities
Moderator: Researcher and PhD Candidate Corina Ileana POPA, Romanian Academy, Research Institute for Quality of Life (ICCV) Vineri, 9 Dec., Sala ”Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

14:00-14:20 Corina Ileana POPA (Researcher and PhD Candidate, Academia Română), Refugees in Romania: In limbo between the Middle East and the West
14:20-14:40 Paul NISTOR (Dr., Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași), Marea Britanie, comunismul și apărarea democrației în Europa de Est, după cel de-Al Doilea Război Mondial
14:40-15:00 Emanuel COPILAȘ, (Lect. Univ. dr. Universitatea de Vest, Timișoara, Citizens to communists?  Reassessing the political subject in socialist Romania (1965-1989), De la cetățeni la comuniști? O reevaluare a subiectului politic în România socialistă (1965-1989)
15:00-15:20 Cristi ZAHARIA (Drd., Universitatea București) Deschiderea arhivelor secrete. Experienţa postcomunistă din Germania, Cehia, Slovacia şi România
15:20-15:40 Adrian BODEA (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Decentralization in Romania

14:00-15:40 - Panel VI - Changes and challenges in European Union
Moderator: Lect. Univ. Dr. Bogdan Mihăilescu (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 9 Dec., Sala II8, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

14:00-14:20 Bogdan MIHAILESCU (Lect. Univ. dr. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Democraţie şi populism  
14:20-14:40 Lucian-Dumitru DÎRDALĂ (Lect. Univ. dr., Universitatea „Mihail Kogălniceanu” – Iaşi), Realism and the German primacy in the European Union
14:40-15:00 Maria GĂVĂNECI (Drd., Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca), Reprezentări istorice în presa scrisă din Rusia și impactul acestora asupra cooperării transfrontaliere cu Uniunea Europeană
15:00-15:20 Laurențiu GAGU (Std., Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, București), Nicolae ULINICI (Drd. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, București), Dihotomia conflict/ competiție dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă post-Război Rece analizată prin lentila neoliberalismului și a realismului ofensiv.
15:20-15:40 Vlăduț CRISTIAN (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Ideea de creștinătate în Europa

14:00-15:40 - Panel VII - Refugees, and implications of the related phenomenon in the EU
Moderator: Lect. Univ. dr.  Ovidiu Gherasim-Proca (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 9 Dec.,  Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

14:00-14:20 Alexandra PORUMBESCU (Asist. univ. dr. Universitatea din Craiova), Rolul instituțiilor europene în gestionarea fluxurilor de migrație în spațiul comunitar
14:20-14:40 Vasile-Lucian V. GOLDAN Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Coordonate ale prozelitismului multicultural religios într-o societate postmodernă secularizată – studiu empiric
14:40-15:00 Cristina SÎRBU (Std. Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun), Provocările dreptului refugiaților la noile fenomene sociale pe arena internațională
15:00-15:20 Corina SÎRBU (Std. Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun), Mecanismele de atribuire a statutului de refugiat în contextul migrațiilor din Africa, Orientul Mijlociu și Asia
15:20-15:40 Bianca BOSOANCĂ (Mrd. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Provocări ale politicii energetice și de mediu în contextul european actual

14:00-15:20 - Panel VIII- Dimensions of migration
Moderator: Lect. Univ. Dr. Simona Vrânceanu (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 9 Dec., Sala S5 , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

14:00-14:20 Simona VRÂNCEANU (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Political parties and migration issues
14:20-14:40 Indira MUSAGOJOEVA (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), The migration corridor between Central Asian countries and the Russian Federation
14:40-15:00 George FORCOS (Drd., Universitatea Bucureşti), Consecinţele fenomenului migraţionist asupra Modelului Social European
15:00-15:20 Ionuț IANCU (Prof., Colegiul Tehnic Ion D Lăzărescu, Cugir), Dezbatere pe tema: migrația părinților, o provocare pentru cunoaștere!

 

15:40-16:20   Pauză de cafea (Coffee Break)

Sala Senatului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

16:20-17:40-Panel IX – The Republic of Moldova: The road between democracy and development
Moderator: Prof. univ.  Ludmila Roșca (Institutul de Relații Internaționale din Moldova)
Vineri, 9 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

16:20-16:40 Ludmila ROȘCA (Prof. univ.  Institutul de Relații Internaționale din Moldova), Regimul politic din Republica Moldova: autoritarism sau democrație
16:40-17:00 Vladislav ȘARAN (Cercet., Academia de Științe a Moldovei), Efectele războiului informațional și al propagandei rusești pentru Republica Moldova
17:00-17:20 Didina Georgiana SIMION (Prof. Școala Gimnazială Șuțești, Brăila), Anișoara BEIZADEA (Prof. Școala Gimnazială Cireșu, Brăila), Drumul Republicii Moldova între democratizare și dezvoltare
17:20-17:40 Petru SOROCEAN (Mrd., Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău), Rolul Președintelui în stabilirea vectorului de politică externă într-o Republică parlamentară. Cazul Republicii Moldova

16:20-17:40- Panel X – Nationalism and Ethnicity
Moderator: Lect univ. Dr. Diana Mărgărit (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 9 Dec., Sala S5, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

16:20-16:40 Ion I. IONESCU (Prof. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) Identitate individuală, națională, europeană
16:40-17:00 Simion Roșca (Conf. univ. dr. Academia de Studii Economice din Moldova), Vectorul european și interesul național: între vis și realitate
17:00-17:20 Gabriela MOTOI (Lect. univ. dr., Universitatea din Craiova), Reglementări europene privind creșterea ocupării femeilor pe piața muncii
17:20-17:40 Valeriu DECIU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași), Identitate Colectivă și Interes Național în Ucraina

16:20-18:00- Panel XI – Implications of conflicts and their aftermaths
Moderator: Dr. Tudor Stanciu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 9 Dec., Sala II8
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

16:20-16:40 Narcis George MANOLACHE (Dr. Universite Libre de Bruxelles (ULB), Belgium), Călin STANCIU (Dr. Californian State Department of Transportation, USA), Tudor STANCIU (Dr.  „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania), The Chameleon lizard, the Egyptian plover, and the cat.  A cultural perspective on minority rights in Europe and USA.
16:40-17:00 Roxana DIACONESCU căs ROMANICĂ (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Economia pe timp de război a Siriei
17:00-17:20 Lucian Mihael BĂLĂNUȚĂ (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Pacea israeliano-palestiniană: un proces lipsit de audiență
17:20-17:40 Petru IARMALIUC (Drd., Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, asist. univ., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”), Dimensiunea istorică și actualitatea conflictelor armate cu caracter asimetric  
17:40 -18:00 Dumitru-Daniel TINCU, (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), The Failure of Egypt’s democratic transition after the Arab Spring. The role of culture and its implications in the process

16:20-18:00- Panel XII - Security in the international dynamics
Moderator: Conf. Univ. dr.  Bogdan Ștefanachi (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 9 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

16:20-16:40 Bogdan ȘTEFANACHI (Conf. Univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Securitatea umană – o perspectivă europeană asupra securității
16:40-17:00 Laura HERȚA (Lector univ. dr., Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca), Human Security, the Horn of Africa, and the False Promise of Neorealism
17:00-17:20 Oana BRÂNDA (Lect. Univ. Dr., Universitatea Titu Maiorescu, București), Provocările securității europene în lumina unei noi Strategii de Securitate a Uniunii Europene 
17:20-17:40 Andreea IANCU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, University of Massachusetts Boston), The refugee crisis and the duplicity of the European human security doctrine
17:40-18:00 Mihai Sebastian CHIHAIA (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Democrație și securitate în Africa

18:00-19:40 - Panel XIII - Multipolar world and international development
Moderator: Lect. Univ. Dr. Corina Barbaros (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 9 Dec., Sala S5, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

18:00-18:20 Ana PANTEA (Lect., Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca), Directions of China-EU Relations. Towards of a New Chinese Diplomacy
18:20-18:40 Laura Cătălina PAȘCU (Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Transformări geopolitice într-o lume multipolară: Perspective critice
18:40-19:00 Didina Georgiana SIMION (Prof. Școala Gimnazială Șuțești, Brăila), Daniela TOBĂ (Prof. Școala Gimnazială Cireșu, Brăila), U.E. și dezvoltarea internațională
19:00-19:20 Emanuel-Ionuț ZANOSCHI (Mrd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), O nouă putere mondială? Revoluția monedei virtuale și fenomenul Bitcoin  
19:20-19:40 Mădălina Laura CUCIURIANU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), TTIP – model de cooperare transatlantică?

18:00-19:40 - Panel XIV- Public policies and education as instruments of democratization and development
Moderator: Prof. univ. Dr. Virgil Stoica (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 9 Dec., Sala  ”Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

18:00-18:20 Virgil STOICA (Prof. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Măsurarea performanței universităților românești în privința guvernării electronice
18:20-18:40 Miroslav STANICI (Drd. Universitatea de Vest din Timişoara), The comparative Analysis of the demonstration from university square in 1990 and 2012        
18:40-19:00 Ciprian NIȚU (Asist. Univ. dr., Universitatea de Vest din Timișoara), Economia socială și întreprinderea socială. Politici publice, valori și percepții într-un oraș din România
19:00-19:20 Sorin BECCIU (Drd., Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei), Violența în cadrul mișcărilor și protestelor sociale
19:20-19:40 Iuliana MIHAI (PhD, University of A Coruña, Spain), The advantages and the disadvantages of Eurozone. Should Romania join the Euro?

18:00-19:40- Panel XV- Social and administrative dilemmas in postcommunist Romania
Moderator: Dr. Iftimoaei Ciprian Constantin (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 9 Dec., Sala II8,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

18:00-18:20  Ciprian Constantin IFTIMOAEI (Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Managementul proceselor electorale: instituții, atribuții, proceduri
18:20-18:40 Enache TUȘA (Lect. Universitatea „Ovidius” din Constanța), Colonizări și aculturație socială în Dobrogea 1900-1950 - O analiză din perspectiva Școlii Sociologice de la București
18:40-19:00 Iuliana TĂTĂRĂU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Failing to Address Romania’s Poor? The Role of the Post-Communist Transition in Enhancing Underdevelopment
19:00-19:20 Andra Karla SIENERTH (Drd.  Universitatea București), Reshaping Public Services in the Context of Regionalization in Romania
19:20-19:40 Daniel HRENCIUC (Dr., Colegiul Tehnic Rădăuți), Proiectul „Intermarium” în contextul geopolitic actual:  Scenarii  și proiecții strategice la frontiera de Est a Uniunii Europene

18:00-19:40- Panel XVI-Electoral systems and elections  – problems, projects and reforms
Moderator: Lect. Univ. Dr. Silviu Grecu (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),
Vineri, 9 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

18:00-18:20 George CEAUȘU (Conf. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Consecvența ca proprietate crucială a discursului politic: între ideal și material
18:20-18:40 Ovidiu GHERASIM-PROCA (Lect. Univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Alegerile pentru Parlamentul României din anul 2016. Reforma electorală care a trecut neobservată / The 2016 Parliamentary Election in Romania. The unnoticed electoral reform
18:40-19:00 Felicia CEAUȘU (Cercet. ştiinţ. III Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Ghe. Zane” Iaşi), George CEAUȘU (Conf. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Alegerile prezidențiale față în față cu crizele identitare ale unei națiuni: români și nord-americani
19:00-19:20  Silviu-Petru GRECU (Lect. Univ. Dr. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Forecasting political behavior. Elections, voters and political sophistication in postcommunist Romania
19:20-19:40 Dorina ȚICU (dr., Prof. Asoc., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) Transformări ale sistemelor electorale: sistemul electoral românesc pentru alegerile parlamentare / Transformations of the electoral systems: Romanian electoral system for parliamentary elections

 

20:00 Cocktail, Restaurant “EDEN”
Restaurant Eden, Hotel Eden***, Str. Sf. Sava Nr. 1

 

               
Sâmbătă, 10 Decembrie


10:00- 12:00 – Dezbatere  - ”Modele si perspective comparative ale ajutorului pentru dezvoltare internatională”
Moderator Prof. Dr. George Poede

Sala Ferdinand, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași
Corp A (B-dul. Carol I, nr. 11)

 

12:00-14:00 Prânz, Restaurant Studențesc „Titu Maiorescu”, Parter – Sala Protocol
Campus Titu Maiorescu, Strada Titu Maiorescu 7-9

bucuresti unde estiProiecție de film documentar – „București, unde ești?” (2014)
Montaj: Gabi Basalici
Traduceri: Andra Matzal
Mixaj sunet: Vlad Voinescu
Colorizare/ DCP: Vlad Plaiasu
Producator: Activ Docs
Imagine/Regie: Vlad Petri

Synopsis

Ce au în comun un fost ofiţer de poliţie, un dresor de câini, fondatorul unui partid politic şi protestatarii anti-guvern? Cu toţii s-au întâlnit pe străzile Bucureştiului, la 23 de ani de la Revoluţie, hotărâţi să recucerească spaţiul public.
Vlad Petri le urmăreşte poveştile pentru o perioadă de 1 an, din primele zile ale protestelor până în zilele referendumului împotriva preşedintelui.
Acesta nu e un film didactic despre un eveniment politic, ci mai degrabă un portret intim, personal, despre oameni şi poveştile lor din stradă.
Un film despre o lume confuză, aflată într-o continuă tranziţie între un trecut comunist şi un viitor incert.

Statement
14 ianuarie 2012 – Bucureşti

11:30PM >> Mă sună un prieten care îmi spune că mai mulţi oameni au ieşit pe străzile Bucureştiului, protestând împotriva guvernului şi a preşedintelui. În câteva minute îmi iau camera şi plec spre Piaţa Universităţii. Sunt curios să văd ce se întâmplă. În momentul în care ajung Jandarmeria evacuează Piaţa. E tensiune, oamenii ţipă, nu vor să plece acasă, unul din jandarmi repetă în continuu : “ „Vă rugăm să părăsiţi Piaţa. Ceea ce faceţi este împotriva legii. Vom folosi forţa!”. E prima dată când particip la un asemenea eveniment. Simt nevoia să înregistrez, să documentez, să ţin un jurnal vizual a ceea ce se întâmplă acum, a ceea ce va urma mâine, peste câteva zile, săptămâni sau luni.

Timp de 1 an merg regulat în Piaţa Universităţii pentru a lua parte la evenimente şi a-i întâlni pe oamenii de acolo. Încep să mă împrietenesc cu protestatarii, încep să-mi dau seama cât de important e să fim din nou în stradă.

În 1989, când a avut loc Revoluţia, aveam 10 ani. Încă îmi aduc aminte de imaginile puternice de la televizor, imagini cu armata pe bulevarde, cu oameni împuşcaţi, scene de violenţă. Îmi aduc însă aminte şi de solidaritatea incredibilă care se năştea atunci între oameni. Uneori, în timpul evenimentelor din 2012 îmi aduc aminte de acele imagini. Mă aflu în acelaşi loc, lângă oameni care au participat şi atunci, de data asta mai bătrâni, schimbaţi, transformaţi de o societate post-comunistă care nu le dă prea multe speranţe.

Pentru mine, acest film, dincolo de a un jurnal al evenimentelor din 2012, reprezintă o posibilitate de a investiga rolul meu de cineast şi documentarist în reprezentarea realității şi chestionarea societăţii în care trăiesc.
Sursa: https://www.bucurestithemovie.ro/Synopsis

What does a retired police officer, a dog trainer, the founder of a political party and anti-government protesters have in common? They've all met on the streets of Bucharest, 23 years after the Romanian Revolution, determined to reclaim the public space.
Vlad Petri is following their stories for one year, from the first days of the anti-government protests to the final days of the Referendum against the President.
This is not a didactic film about a political phenomenon, it is an intimate portrait and a personal insight on the stories of people, their claims, expectations and views on democracy.
The film raises questions about the role of the public space, the power of the individual and the understanding of democracy in a society caught between a communist past and an uncertain future.

Director’s statement
14th of January 2012, Bucharest, Romania -

11:30PM >> One of my friends calls me telling that some people have gathered on the streets of Bucharest protesting against the President and the Government. In a few minutes I grab my camera and hurry to the main square to see what’s really happening. The moment I arrive the riot police is forcing the eviction of all the protesters from the square. It’s tension, people are shouting and screaming, the police officer keeps repeating: “Please leave. What you are doing is against the law. We will use force.” It’s the first time I witness such events. I feel that I have to document, to keep a visual diary of what is and what will be happening in the following days, weeks, months.

For almost one year I go regularly to Piaţa Universităţii (University Square) to witness the events and meet the people involved. I build connections and friendships; I start to realize the importance of being back on the street, to address issues, to debate, to protest.

In 1989, when the Romanian revolution took place I was 10 years old. I still remember the images shown on TV, images of the army patrolling the streets, of the people being shot, of violence, but also of immense solidarity between the people. Sometimes, in the middle of the events of 2012 these images come back to me. It is the same space, sometimes the same people, many of them older, changed, transformed by a post-communist society that doesn't give them to many hopes.

For me, this film, besides being a visual diary of the events I witnessed, it represents a possibility to investigate my role as a film-maker to represent reality and to question the society I live in.”
Source: https://www.bucurestithemovie.ro/ 

afis 23 nov23 noiembrie 2016, ora 12, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați, în cadrul unui atelier-dezbatere, la următoarele prelegeri:

 

„Mică introducere în decolonialitate pentru Români”

Ovidiu Țichindeleanu

 

„De la underground-ul sovietic la protestele post-sovietice: forme de contestare și rezistență în spațiul ex-sovietic”

Vasile Ernu

 

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

 

În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită de transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Seria de conferințe PATTERNS Lectures „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” își propune să aducă în dezbatere aceste transformări și să prezinte unele dintre conceptele și modelele de analiză fără înțelegerea cărora barierele ce se ridică în interiorul și la granițele externe ale Uniunii Europene devin incomprehensibile.

Gândirea decolonială e un important curent nou de teorie critică socială şi primul corp teoretic creat în lumea non-occidentală care a fost introdus în România pe parcursul unui dialog internaţional direct cu gânditorii săi cheie. Prezentarea „Mică introducere în decolonialitate pentru Români” se va referi la contextele în care gândirea decolonială a fost creată/introdusă în Europa de Est şi România, conexiunile, relevanţa şi diferenţele interne, aplicate la istoria pe termen lung a regiunii şi istoria pe termen scurt a României în tranziţia postcomunistă.

În spaţiul sovietic există o lungă tradiţie de luptă protestatară şi mai ales de rezistenţă underground la autoritarism. Cea mai cunoscută formă de luptă şi rezistență este cea a disidenţilor. Din păcate sunt foarte puţin cunoscute formele underground de luptă şi rezistenţă precum muzica, artele şi mai ales cele ale grupurilor religioase şi a economiilor alternative. Sunt lucruri care trebuiesc cunoscute pentru că sunt cel puţin la fel de importante ca cele ale disidenţei. Cu ele va începe prezentarea „De la underground-ul sovietic la protestele post-sovietice: forme de contestare și rezistență în spațiul ex-sovietic”. Odată cu schimbarea regimului şi a formelor de represiune şi control, o dată cu schimbarea centrelor de putere, accentul mișcându-se dinspre controlul politic spre cel economic, se modifică şi formele de rezistenţă şi protest. Cum se modifică acestea? Cum se reorganizează intelighenţia şi grupurile alternative? Ce modalităţi de protest şi rezistenţă găsesc ei în aceste noi condiţii sociale, politice şi mai ales economice?

 


 

23 November 2016, 12.00 noon, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lectures:

 
„A Romanian Introduction in Decolonial Thought”

Ovidiu Țichindeleanu

 

„From soviet underground to post-soviet protests: forms of dissent and resistance in the ex-soviet space”

Vasile Ernu

 

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

 

In recent years, economic recession has engendered large scale political transformations, conflicts and social movements. The major protests for democracy and against social inequality generated effects way beyond the boundaries of national politics. They encouraged participation and easily bypassed state borders. Unfortunately, new barriers have begun to replace the old ones. Geopolitical realities, debates about migration and nationalist movements are reshaping the context of political mobilization.

The PATTERNS Lectures conference series „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” aims to discuss these transformations and to present some of the concepts and models of analysis without which the barriers now rising inside and at the borders of the European Union become incomprehensible.

Decolonial thought is an important movement of contemporary critical social theory and the first theoretical corpus created in the non-Western thought which was introduced in Romania through an international dialogue with some of its key promoters. The talk „A Romanian Introduction in Decolonial Thought” introduces examples, cases, and comparative contexts relevant to the introduction of decolonial thought in Romania and Eastern Europe, focusing on the long-duree history of the region as well as the socio-cultural history of Romania in the postcommunist transition.

The tradition of protest and struggle in the former Soviet Union, particularly the underground resistance to authoritarianism, covers a long period of time. The most well-known form of resistance is that of individual dissenters, `the dissidents`, many of them public intellectuals. Unfortunately, less attention have been payed to those groups that opposed the official constraints thought pop culture, critical art discourse or alternative economy initiatives. The first part of the presentation wants to show that their neglected dissenting contribution is equally important to the understanding of the post-socialist cultural and political dynamics. After the regime change, the forms of resistance and protest are shifting, adapting to various mutations in the post-soviet system of domination and control. How do they change? How intelligentsia and alternative groups reorganize? What strategies of protest and resistance can they embrace in these new social, political and economic conditions? The talk „From soviet underground to post-soviet protests: forms of dissent and resistance in the ex-soviet space” will try to find some illustrative answers to these questions, based on several concrete cases and examples.

afis 11 nov

11 noiembrie 2016, ora 12, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

„From the Revolution on the Granite in 1990s to the Revolution of Dignity in 2010s. Modern Ukrainian Protest Culture”

Susținută de:

Tetiana Havlin
(Departamentul de Sociologie, Universitatea din Siegen, Germania)

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită de transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării la mișcare, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Seria de conferințe PATTERNS Lectures „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” își propune să aducă în dezbatere aceste transformări și să prezinte unele dintre conceptele și modelele de analiză fără înțelegerea cărora barierele ce se ridică în interiorul și la granițele externe ale Uniunii Europene devin incomprehensibile.

 


 

11 November 2016, 12.00 noon, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to the lecture:

„From the Revolution on the Granite in 1990s  to the Revolution of Dignity in 2010s. Modern Ukrainian Protest Culture”

by Tetiana Havlin

(Department of Sociology, University of Siegen, Germany)

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

In recent years, economic recession has engendered large scale political transformations, conflicts and social movements. The major protests for democracy and against social inequality generated effects way beyond the boundaries of national politics. They encouraged participation and easily bypassed state borders. Unfortunately, new barriers have begun to replace the old ones. Geopolitical realities, debates about migration and nationalist movements are reshaping the context of political mobilization.

The PATTERNS Lectures conference series „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” aims to discuss these transformations and to present some of the concepts and models of analysis without which the barriers now rising inside and at the borders of the European Union become incomprehensible.

Go to top