afis 23 nov23 noiembrie 2016, ora 12, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați, în cadrul unui atelier-dezbatere, la următoarele prelegeri:

 

„Mică introducere în decolonialitate pentru Români”

Ovidiu Țichindeleanu

 

„De la underground-ul sovietic la protestele post-sovietice: forme de contestare și rezistență în spațiul ex-sovietic”

Vasile Ernu

 

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

 

În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită de transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Seria de conferințe PATTERNS Lectures „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” își propune să aducă în dezbatere aceste transformări și să prezinte unele dintre conceptele și modelele de analiză fără înțelegerea cărora barierele ce se ridică în interiorul și la granițele externe ale Uniunii Europene devin incomprehensibile.

Gândirea decolonială e un important curent nou de teorie critică socială şi primul corp teoretic creat în lumea non-occidentală care a fost introdus în România pe parcursul unui dialog internaţional direct cu gânditorii săi cheie. Prezentarea „Mică introducere în decolonialitate pentru Români” se va referi la contextele în care gândirea decolonială a fost creată/introdusă în Europa de Est şi România, conexiunile, relevanţa şi diferenţele interne, aplicate la istoria pe termen lung a regiunii şi istoria pe termen scurt a României în tranziţia postcomunistă.

În spaţiul sovietic există o lungă tradiţie de luptă protestatară şi mai ales de rezistenţă underground la autoritarism. Cea mai cunoscută formă de luptă şi rezistență este cea a disidenţilor. Din păcate sunt foarte puţin cunoscute formele underground de luptă şi rezistenţă precum muzica, artele şi mai ales cele ale grupurilor religioase şi a economiilor alternative. Sunt lucruri care trebuiesc cunoscute pentru că sunt cel puţin la fel de importante ca cele ale disidenţei. Cu ele va începe prezentarea „De la underground-ul sovietic la protestele post-sovietice: forme de contestare și rezistență în spațiul ex-sovietic”. Odată cu schimbarea regimului şi a formelor de represiune şi control, o dată cu schimbarea centrelor de putere, accentul mișcându-se dinspre controlul politic spre cel economic, se modifică şi formele de rezistenţă şi protest. Cum se modifică acestea? Cum se reorganizează intelighenţia şi grupurile alternative? Ce modalităţi de protest şi rezistenţă găsesc ei în aceste noi condiţii sociale, politice şi mai ales economice?

 


 

23 November 2016, 12.00 noon, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lectures:

 
„A Romanian Introduction in Decolonial Thought”

Ovidiu Țichindeleanu

 

„From soviet underground to post-soviet protests: forms of dissent and resistance in the ex-soviet space”

Vasile Ernu

 

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

 

In recent years, economic recession has engendered large scale political transformations, conflicts and social movements. The major protests for democracy and against social inequality generated effects way beyond the boundaries of national politics. They encouraged participation and easily bypassed state borders. Unfortunately, new barriers have begun to replace the old ones. Geopolitical realities, debates about migration and nationalist movements are reshaping the context of political mobilization.

The PATTERNS Lectures conference series „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” aims to discuss these transformations and to present some of the concepts and models of analysis without which the barriers now rising inside and at the borders of the European Union become incomprehensible.

Decolonial thought is an important movement of contemporary critical social theory and the first theoretical corpus created in the non-Western thought which was introduced in Romania through an international dialogue with some of its key promoters. The talk „A Romanian Introduction in Decolonial Thought” introduces examples, cases, and comparative contexts relevant to the introduction of decolonial thought in Romania and Eastern Europe, focusing on the long-duree history of the region as well as the socio-cultural history of Romania in the postcommunist transition.

The tradition of protest and struggle in the former Soviet Union, particularly the underground resistance to authoritarianism, covers a long period of time. The most well-known form of resistance is that of individual dissenters, `the dissidents`, many of them public intellectuals. Unfortunately, less attention have been payed to those groups that opposed the official constraints thought pop culture, critical art discourse or alternative economy initiatives. The first part of the presentation wants to show that their neglected dissenting contribution is equally important to the understanding of the post-socialist cultural and political dynamics. After the regime change, the forms of resistance and protest are shifting, adapting to various mutations in the post-soviet system of domination and control. How do they change? How intelligentsia and alternative groups reorganize? What strategies of protest and resistance can they embrace in these new social, political and economic conditions? The talk „From soviet underground to post-soviet protests: forms of dissent and resistance in the ex-soviet space” will try to find some illustrative answers to these questions, based on several concrete cases and examples.

afis 11 nov

11 noiembrie 2016, ora 12, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

„From the Revolution on the Granite in 1990s to the Revolution of Dignity in 2010s. Modern Ukrainian Protest Culture”

Susținută de:

Tetiana Havlin
(Departamentul de Sociologie, Universitatea din Siegen, Germania)

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită de transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării la mișcare, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Seria de conferințe PATTERNS Lectures „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” își propune să aducă în dezbatere aceste transformări și să prezinte unele dintre conceptele și modelele de analiză fără înțelegerea cărora barierele ce se ridică în interiorul și la granițele externe ale Uniunii Europene devin incomprehensibile.

 


 

11 November 2016, 12.00 noon, Sala Ferdinand (Rectorat), Corp A

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to the lecture:

„From the Revolution on the Granite in 1990s  to the Revolution of Dignity in 2010s. Modern Ukrainian Protest Culture”

by Tetiana Havlin

(Department of Sociology, University of Siegen, Germany)

Moderator:
Ovidiu Gherasim-Proca

In recent years, economic recession has engendered large scale political transformations, conflicts and social movements. The major protests for democracy and against social inequality generated effects way beyond the boundaries of national politics. They encouraged participation and easily bypassed state borders. Unfortunately, new barriers have begun to replace the old ones. Geopolitical realities, debates about migration and nationalist movements are reshaping the context of political mobilization.

The PATTERNS Lectures conference series „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” aims to discuss these transformations and to present some of the concepts and models of analysis without which the barriers now rising inside and at the borders of the European Union become incomprehensible.

 conf Dezvoltare decembrie 2016


Call for Contributions


 

Organizatori
Departamentul de Cercetare și Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, organizează la Iași, în perioada 9-10 Decembrie 2016, cea de-a patra ediție a conferinței internaționale de științe politice – „Dezvoltare internațională și democratizare”. Conferința va avea și alți co-organizatori, parteneri media sau finanțatori, care vor fi anunțați până la data debutului efectiv a evenimentului din luna decembrie.

Format
Conferința încurajează schimbul de idei și teme interdisciplinare între participanți, prin contribuții noi, studii de caz, abordări teoretice etc. Scopul manifestării este acela de a susține și încuraja dezbaterea academică, precum și de a crea rețele de cercetare la nivel național între studenții, doctoranzii sau specialiștii interesați de subiectele conferinței Formatul evenimentului va cuprinde două secțiuni distincte dedicate atât studenților și masteranzilor, cât și una care va aprofunda temele și preocupări puse în discuție de către doctoranzi, post-doctoranzi, cercetători, specialiști sau cadre didactice. De asemenea, în funcție de numărul participanților, diversitatea temelor și propunerile acestora, se pot vor putea organiza paneluri și workshop-uri tematice; detaliile vor fi anunțate în timp util.

Grup țintă
Studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători, specialiști în științe politice, relații internaționale și studii europene, sociologie, istorie, studii culturale, jurnalism, antropologie politică, geografie socială sau politică etc.

 

Tematică și subiecte
Tema conferinței se circumscrie unei arii de preocupări actuale din științele politice, într-un context internațional și regional supus unor provocări majore. Privite global, studiile de dezvoltare internațională analizează transformările sociale, politice si economice implicate în dezvoltare şi probleme cheie precum globalizarea, inegalitatea, sărăcia, relațiile de gen sau degradarea mediului. Privită la nivel regional, dezvoltarea internațională a revenit pe agenda internațională datorită unor noi zone de conflict care au destabilizat areale largi din Europa, Africa de Nord sau Orientul Mijlociu. În acest context, contribuțiile, analizele și observațiile dedicate unor subiecte actuale sunt binevenite. În aceeași măsură, noi abordări teoretice și metodologice privind studiile de dezvoltare internațională sunt încurajate. Atât dimensiunea teoretică, cât și cea empirică vor beneficia de o atenție sporită din partea organizatorilor.
De asemenea, procesele de democratizare au început să fie o preocupare constantă pentru domeniul științelor politice odată cu evoluția decolonizării și, mai ales, cu descentralizarea puterii centrale în multe state din Asia, Africa sau America de Sud, acolo unde modernitatea și consecințele ei deveneau o realitate cotidiană. Din punct de vedere istoric, studiile referitoare la tranziția democratică nu au privit democrația ca pe un întreg coerent și singular, ci mai degrabă ca un set de instrumente necesar pentru a observa diferite instituții cheie, ceea ce a dus la clivaje sociale și politice care au creat crize politice și instituționale în momente diferite ale perioadei postcomuniste. Anii 90, cu provocările lor instituționale, civile și internaționale, au adus acest subdomeniu într-o nouă paradigmă, plasându-l în zona studiilor latente, cu unele excepții geografice. În ultimii ani, însă, pe fondul unor schimbări de regim violente sau pașnice din diferite regiuni ale globului, studiile privind democratizarea traversează o nouă abordare.
Așadar, manifestarea încurajează dezbaterile privind diverse teme ce pun în discuție dimensiunea științifică a dezvoltării internaționale și a democratizării, prin apelul la discutarea bazelor teoretice și metodologice ale domeniilor respective. Studiul comparativ al diferitelor fenomene circumscrise dezvoltării și democratizării, centrate pe analiza privind crearea, dezvoltarea și interacțiunea instituțiilor democratice sunt, de asemenea, încurajate. Sunt, totodată, încurajate contribuțiile care explorează temele și subiectele enunțate mai sus într-o varietate de contexte istorice și geografice, din perspectiva științelor politice și umaniste.

Așteptăm contribuții care să se referă la teme precum, și nu numai:

 • UE și dezvoltarea internațională
 • Transformări și provocări în Europa de Est
 • Drumul Republicii Moldova între democratizare și dezvoltare
 • Ucraina și procesul democratic
 • E-guvernare, e-participare, e-democrație
 • Politici publice ca instrumente ale democratizării și dezvoltării
 • Constituționalism, parlamentarism și forme de guvernare
 • UE: instituționalism și guvernare globală
 • Revoluții și schimbări de regim în Orientul Mijlociu
 • Alegeri și reforme politice în Balcanii de Vest
 • ONU și procesele de democratizare
 • Sisteme electorale - probleme, proiecte și reforme
 • Interese și inegalități în societatea postmodernă
 • Minorități naționale și mecanisme de participare politică
 • Partide politice și grupuri de presiune ca actori ai schimbării
 • Lumea multipolară și dezvoltarea internațională
 • Multiculturalism, cunoaștere și educație ca procese de democratizare
 • Economie și reindustrializare în zone post-conflict
 • Relații de gen în societatea post-industrială
 • Refugiați, migrație și fenomene asociate în UE
 • Globalizarea și mediul înconjurător
 • Noi direcții teoretice în studiile de democratizare și dezvoltare
 • Sărăcie și politici anti-sărăcie în Sudul Global
 • Naționalism și etnicitate
 • Securitate umană
 • Terorism și vulnerabilități ale lumii post-moderne
 • Dezvoltare și democrație în bazinul Mării Negre

Depunerea rezumatelor
Participanții interesați trebuie să trimită un rezumat de 300 de cuvinte și un scurt CV la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 13 noiembrie 2016.
Rezumatele trebuie să fie scrie în format Word (doc., .docx) sau PDF cu informații, în această ordine:

 • Autor(i), b) afiliere, c) adresă de e-mail, d) titlul lucrării, e)Rezumat.

Autorii propunerilor acceptate vor fi anunțați până la data de 20 noiembrie 2016.

Comitetul științific:
Propunerile vor fi evaluate de către un comitet științific, exclusiv pe baza standardelor și a meritelor academice:
Prof. Dr. Conțiu ȘOITU, Decan al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice
Prof. Dr. George POEDE
Cercet. St. III Dr. Alexandru MURARU, Coordonator al proiectului conferinței
Conf. Dr. Bogdan ȘTEFANACHI, Prodecan al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice
Conf. Dr. Virgil STOICA, Directorul Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene
Lect. Dr. Simona VRÂNCEANU
Lect. Dr. Diana MĂRGĂRIT
Lect. Dr.  Ovidiu GHERASIM-PROCA
Lect. Dr. Ana Maria ANDRONACHE
Lect. Dr. Bogdan MIHĂILESCU
Lect. Dr. Corina BARBAROS
Lect. Dr. Silviu GRECU
Drd. Laura CUCIURIANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Drd. Andreea IANCU

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași & Research Fellow University of Massachusetts Boston

Dr. Dorina ȚICU, Lector asociat, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Important:
Există posibilitatea ca lucrările conferinței să fie publicate într-un volum colectiv.
Organizatorii nu percep taxe de participare. Cheltuielile de cazare și masă vor fi suportate de către organizatori în limita fondurilor disponibile. Cheltuielile de transport nu vor putea fi decontate de către organizatori și sunt exclusiv în sarcina participanților.

support ERSTE

PATTERNS Lectures

Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est

Pe parcursul semestrului întâi al anului universitar 2016-2017, începând cu luna noiembrie, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice) organizează o serie de evenimente publice ca parte a proiectului „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” în cadrul programului PATTERNS Lectures, inițiat de ERSTE Stiftung și implementat de World University Service Austria în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (https://www.erstestiftung.org/patterns-lectures/20162017-2/selected-courses/ ).

Această inițiativă sprijină cercetarea aplicativă în domeniul studiilor culturale și dezvoltarea unui curs transdisciplinar susținut de lect. Ovidiu Gherasim-Proca. Prin contribuția ei, studenții vor beneficia de facilități speciale de documentare, inclusiv de dotarea bibliotecii universitare cu o serie de publicații importante.


În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Prelegerile și dezbaterile ce le vor însoți, susținute de invitați din România și din străinătate, specialiști în științele sociale, teoreticieni ai culturii sau oameni de cultură, vor explora problematica transformărilor culturale și politice recente din Europa de Est, oferind studenților exemple concrete și instrumentele teoretice cu care le pot analiza dintr-o perspectivă comparativă:

Tetiana Havlin - „From the Revolution on the Granite in 1990s to the Revolution of Dignity in 2010s Modern Ukrainian Protest Culture”

Vasile Ernu - „De la underground-ul sovietic la protestele post-sovetice: forme de contestare şi rezistenţă în spaţiul ex-sovietic”

Ovidiu Țichindeleanu - „Mică introducere în decolonialitate pentru români”

Despre invitați:

Tetiana Havlin este lector la University of Siegen (Germany), având ca domenii principale de cercetare analiza structurilor sociale și a inegalităților sociale. A predat cursuri de sociologia culturii, studii de gen, sociologie urbană și sociologia migrației. A publicat și a susținut prelegeri pe tema transformărilor politice și sociale din Ucraina. 

Vasile Ernu este scriitor și critic social. Are o activitate publicistică considerabilă. A scris despre disidența artistică din Rusia post-comunistă și este recunoscut drept principalul inițiator și animator al publicației de critică socială CriticAtac. A susținut în țară și în străinătate o serie de conferințe despre cultura pop din URSS și despre arta angajată în Rusia post-socialistă.

Ovidiu Ţichindeleanu este filosof şi teoretician al culturii. Co-fondator al revistei independente Philosophy & Stuff (1997–2001), co-fondator al platformei Indymedia România (din 2004), al CriticAtac.ro (2010) si LeftEast (2012). Editor of IDEA arts + society (www.ideamagazine.ro); collection coordinator at IDEA publishing house (www.ideaeditura.ro). Din 2012 predă la Şcoala Decolonială, Roosevelt Institute, Utrecht University, Middelburg, Olanda.

 

Go to top