Personal didactic asociat

PERSONAL DIDACTIC ASOCIAT

Anul universitar 2021-2022

 

CS III Dr. Ionel-Ciprian Alecu, Academia Română, Filiala Iași

Prof.Univ.Dr. Doina Balahur Dobrescu, Pensionar

Dr. Diana Baltă, Director de marketing, FESTIVO SRL

AC Drd. Sergiu Bortoș, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Dr. Florin Botșineanu, Psiholog, Fresenius Nephrocare

Dr. Loredana-Florentina Bozariu, Asistent social coordonator / expert motivațional, Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași

Dr. Ovidiu Bunea, Consilier superior, DGASPC Iași

Dr. Irina Butnaru, Director, Conduent Business Services România SRL

Prof.Univ.Dr. Livia Durac, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Dr. Alina Frunză, Asistent social principal, DGASPC Iași

Drd. Mihaela Gălățanu, Director resurse umane, Antibiotice SA

Drd. Cristina Ghegheș, Jurist, Academia Română, Filiala Iași

Dr. Alexandru Gulei, Director executiv, Asociația Alternative Sociale

Dr. George Marian Ichim, Consilier juridic, Primăria Holboca

Dr. Ciprian Iftimoaei, Director executiv adjunct, Direcția Județeană de Statistică Iași - INS

Dr. Irina Ignat, Inspector, DGASPC Iași

Dr. Niculina Karacsony, Director general adjunct, DGASPC Iași

Dr. Corneliu Loghin, Președinte, asociat, senior consultant, Asociatia de Dialog și Solutionare a Disputelor

Dr. Cătălin Luca, Psiholog clinician principal, Cabinet Individual de Psihologie „Luca Cătălin”

Dr. Ilarion Mâță, Asistent social, Asociația Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja

Dr. Ioana Maxim, HR Generalist, GoDaddy Services SRL

Luminița Munteanu, Director executiv, Primaria Municipiului Iași - Directia de Asistență Socială

Dr. Diana Nastasă, Serviciul de Probațiune Iași

Dr. Marcel Nedelcu, Psiholog, Cabinet Individual de Psihologie „Nedelcu Marcel”

Dragoș-Daniel Panainte, HR & Office Coordinator, Thoughtworks Romania SRL

Dr. Cătălin Țacu, Șef serviciu control relații de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Dr. Lorena Tarlion, Inspector judecător, Inspecția judiciară

Dr. Magda Țepoi, Administrator și asociat unic, AGAPE Coaching & Mentoring

CS Dr. Cristina Tofan, Academia Română, Filiala Iași

Dr. Frăguța Zaharia, Redactor 1A, Editura Junimea

Dr. Mihaela Zaharia, Șef serviciu, DGASPC Iași

Go to top