Afis 2018Workshop internațional

Echipe transfrontaliere de practică în asistenţă socială

Workshop-ul internaţional Echipe transfrontaliere de practică în asistenţă socială 2018 este organizat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială.

La activitatea practică vor participa studenţi la specializarea asistenţă socială însoţiţi de cadre didactice de specialitate din cele trei universităţi partenere. Fiecare universitate parteneră va realiza propria selecţie a participanţilor.

Go to top