Vă invităm să participați la Conferința Internațională „Perspective transfrontaliere asupra asistenței sociale” organizată de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Departamentul de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității de Stat din Moldova, Chișinău; Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

PROGRAM CONFERINTA

Apel lucrări


Obiectivul general al conferinței este facilitarea schimbului de cunoștințe, experiențe și practici în domeniul asistenței sociale.

Data: 27 Iunie 2023

Locația: Casa Universitarilor Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Romania

Format: sistem mixt (participare fizică și participare online)

Link: https://us06web.zoom.us/j/84218643006?pwd=TmhQK210cngwa3JSVk5VWS9RL3pCUT09

Tema conferinței abordează atât provocările și perspectivele actuale ale asistenței sociale într-un context transfrontalier, cât și dezvoltările istorice, naționale, ale domeniului asistenței sociale, având în vedere impactul globalizării și diversității culturale. Conferința își propune să ofere o platformă pentru discuții academice și colaborări interdisciplinare între cercetători, practicieni și decidenți în asistența socială din România și Republica Moldova, cu scopul de a identifica soluții inovatoare și a promova dezvoltarea sustenabilă a acestui domeniu vital.