Interval orar

 

830-900

Sosirea invitaților şi înregistrarea participanţilor

900-1000

Sesiune de deschidere

Aula Magna „Mihai Eminescu”

Moderatori:

Conf. univ. dr. Daniela Tatiana ȘOITU, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Dr. Roxana NECULA, Asistent Social Principal, Președinte, Structura Teritorială Iași – Colegiul Național al Asistenților Sociali din România

900-1000

Invitaţi:

Prof. univ. dr. Vasile IȘAN, Rector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Gheorghe NECHITA, Primar al Municipiului Iaşi

Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ, Decan, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Conf. univ. dr. Dumitru STAN, Director, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Luminiţa MUNTEANU, Director executiv - Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi

Niculina KARACSONY, Director adjunct- Direcţia Generală de Asistenţă Socială Protecţia Copilului Iaşi

SESIUNE PLENARĂ: Criza economică şi socială: soluţii ale asistenţei sociale

Aula Magna „Mihai Eminescu”

Moderator:

Conf. univ. dr. Dumitru STAN – Director, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

1015- 1200

Intervenţii:

Prof.univ.dr. Claudio BOLZMAN - Université de Geneve et Centre for Social Research (CERES) - Haute école de travail social HES-SO, Geneva, Elvetia

Transformări ale statului social și provocări pentru asistența sociala: exemplul elvețian

(Traducere asigurată de: Prof. univ. dr. Ion IONESCU - Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Asistent social specialist, Dr. Magdalena VICOVAN – Centrul Maternal, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Soluţii ale asistenţei sociale privind respectarea drepturilor copilului

Asistent social principal, Dr. Roxana NECULA - Direcţia de Asistenţă Comunitară, Iaşi

Implicarea comunităţii în protecţia persoanelor vulnerabile

Prof. univ. dr. Vasile MIFTODE - Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Protecţia reală a individului şi disfuncţiile politicilor sociale

Discuții

1200-1300

Pauză (Sala Pașilor Pierduți)

Panel : Evoluţii ale profesiei de asistent social. Provocări în formare şi ocupare

Amfiteatrul II 8

Moderatori:

Conf. univ. dr. Conțiu ȘOITU – Prodecan, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Lect. univ. dr. Mihaela RĂDOI – Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

1300- 1500

Intervenţii:

Asistent social Claudia CLICINSCHI - Holt Iaşi

Asistent social principal Dr. Alina FRUNZĂDGASPC, Iaşi

Asistent social Mihaela HURDUC – Centrul Diecezan Caritas, Iaşi

Asistent Social specialist Iuliana ÎNSURĂŢELU – DGASPC, Iaşi

Psiholog dr. Cătălin LUCA - Asociația „Alternative sociale”, Iaşi

Asistent Social SpecialistMarionela VARTOLOMEI – Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi

Asistent social Georgiana VIERU – Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany

Discuții

Workshop : Cercetarea în asistenţa socială. Oportunităţi şi aspecte critice

Amfiteatrul D1, Corp D

Moderator:

Prof.univ.dr. Doina BALAHUR - Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

1300- 1500

Intervenţii:

Drd. Niculina KARACSONY, Director adjunct- Direcţia Generală Asistenţă Socială Protecţia Copilului Iaşi; Doctorandă, Domeniul Sociologie

Evaluarea serviciilor de asistenţă şi protecţie a drepturilor copilului în conflict cu legea penală

Drd. pr. Egidiu CONDAC, Director Centrul Diecezan Caritas, Iaşi; Doctorand, Domeniul Sociologie

Rolul reţelelor comunitare în asistenţa muncitorilor migranţi

Drd. Petronela MUNTEANU, Doctorandă, Domeniul Sociologie

Global care chain. Transnational Family

Drd. George ICHIM, Doctorand, Domeniul Sociologie

Transformări structurale pentru asigurarea egalităţii de gen în ştiinţă

Drd. Cristina FANTAZĂAsistent social în Marea Britanie, Doctorandă, Domeniul Sociologie;

Early intervention in child offending prevention

Drd. Mihaela PITEA – Sociolog, Asociaţia Alternative Sociale Iaşi, Doctorandă, Domeniul Sociologie

Rolul economiei sociale în dezvoltarea comunităţii locale

Sala „Paşilor pierduţi”

Prezentare de servicii sociale din judeţul Iaşi

900 - 1200

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Iaşi
 • Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi
 • Penitenciarul Iaşi
 • Centrul Diecezan Caritas, Iaşi
 • Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, Iaşi
 • MMB, Sectorul pentru asistenţă socială si medicală Diaconia
 • Asociaţia Centrul de Expertiză şi Consultanţă Socială -CECS, Iaşi
 • Asociaţia „Salvaţi Copiii”, Iaşi
 • Asociaţia „Ador Copiii”, Iaşi
 • Asociaţia „Aproape de oameni”, Iaşi
 • Fundaţia Iosif, Iaşi

 

Comitet științific

Comitet organizatoric

 
 

Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ

Conf. univ. dr. Conțiu ȘOITU

Conf. univ. dr. Dumitru STAN

Prof.univ.dr. Doina BALAHUR

Prof. univ. dr. Maria COJOCARU

Prof. univ. dr. Ion IONESCU

Prof. univ. dr. Ştefan COJOCARU

Prof.univ.dr. Gheorghe TEODORESCU

Conf.univ.dr. Dan LUNGU

Conf. univ. dr. Daniela-Tatiana ȘOITU

 
 

Conf. univ. dr. Gabriela IRIMESCU

 
 

Conf.univ.dr. Maria SANDU

 
 

Conf. univ. dr. Nina-Mihaela MIHALACHE

 
 

Lect. univ. dr. Mihaela RĂDOI

 
 

Prof. univ. dr. Cristina GAVRILUȚĂ

 
 

Conf.univ.dr. Daniela COJOCARU

 
 

Conf.univ.dr. Adrian NETEDU

 
 

Lect. univ. dr. Camelia-Nicoleta MEDELEANU

 
 

Lect. univ. dr. Romeo ASIMINEI

 
 

Lect. univ. dr. Adrian LUPU

 
 

Asist.univ.dr. Carmen PALAGHIA

 
 

Magdalena-Roxana NECULA, Președinte al CNASR Iași

 
 

Denisia NECHITA, CNASR Iași

 
 

Valentin MÎNCĂ, CNASR Iași

 
 

Marionela VARTOLOMEI, CNASR Iași

 
 

Marius-Vlaicu AONICESEI, CNASR Iași

 
     
 

Vă așteptăm la „Zilele Asistenței Sociale”, 2015