ViolentaConf


Perioada: 22-23 Noiembrie 2018

Organizator: Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, organizează conferinţa Violenţa asupra femeii. Ipostaze. Explicaţii. Intervenţii, ediţia a III-a

Conferinţa va avea loc pe data de 23 Noiembrie 2018 şi va avea următoarele arii tematice:
I. Violenţă asupra femeii în mediul familial

 • Mituri şi reprezentări culturale ale violenţei asupra femeii;
 • Forme şi strategii de intervenţie în situaţiile de violenţă asupra femeii;
 • Studii şi cercetări cu privire la violenţa asupra femeii.

II. Violenţa simbolică. Violenţa manifestă

 •  Managementul furiei
 • Strategii de lucru cu agresorul
 •  Copying şi rezilienţă

III. Bullying, cyberbulling, mobbying – alte feţe ale violenţei

 • Violenţa în şcoală
 • Violenţă în spaţiul on-line
 • Violenţă la locul de muncă

 

Lucrările vor fi ulterior publicate într-un volum colectiv cu recunoaştere academică sau in Analele de Sociologie si Asistenta Sociala
 
Termene
15 iulie 2018 – se trimite titlul şi un rezumat in limba română şi engleză (nu mai mult de  250 cuvinte şi 3 cuvinte cheie )
1 octombrie, 2018 – acceptarea  titlului
15 noiembrie 2018 –  trimiterea articolului final  (8 - 10 pagini, font  Times New Roman  12, format A4, aliniere Justified, Bibliografie: autor, an, titlu, editor.)
În elaborarea lucrării vă rugam se ţineţi cont de specificaţiile tehnice menţionate la: http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/about/submissions

Toate documentele se vor trimite în format electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. respectându-se termenele. Articolele nu au mai fost publicate în alte volume. Fiecare participant va trimite maxim 2 articole.
CONTACT:

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


 

Period: 22-23 November 2018
Location: Alexandru Ioan. Cuza University of Iasi
Organizer: Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, Department of Sociology and Social Work, organizes the conference
VIOLENCE ON WOMEN .HYPOSTASES. EXPLANATION.INTERVENTIONS, 3rd edition.
The conference will take place on 23 November 2018 in Iasi
Thematic areas:

I. Violence against women in the family environment

 • Myths and cultural representations of violence against women;
 • Forms and strategies for intervention in situations of violence against women;
 • Studies and research on violence against women.

II. Symbolic violence. Violence manifests

 • Anger Management
 • Strategies working with the aggressor
 • Copying and resilience

III. Bullying, cyberbulling, mobbing - other faces of violence

 • Violence in school
 • Violence in the online space
 • Violence at work

The works will then be published in a collective volume with academic recognition or in the Annals of Sociology and Social Work
Deadlines
July 15, 2018 - the title and a summary in Romanian and English (not more than 250 words and 3 keywords)
October 1, 2018 - accepting the title
November 15, 2018 - Sending the final article (8 - 10 pages)
In preparing the paper, please note the technical specifications mentioned at: http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/about/submissions

 

All documents will be sent electronically to Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. and Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. respecting deadlines.
The articles have not been published in other volumes. Each participant will send up to 2 items.
CONTACT:
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


 

ViolentaWorkshop

 

 

 

 

 

MANAGEMENTUL FURIEI

 

Work-shop organizat în cadrul Conferinței internaționaleViolența asupra femeii. Ipostaze. Explicații. Intervenții, Ediţia a III-a,
Worksopul este acreditat de Colegiul Național al Asistenților Sociali.și realizat în colaborare cu Sucursala Iași a C.N.A.S.R.

Moderatori:
Conf. univ. dr. Camelia Soponaru
Psihoterapeut Cornel Celmare

Durata de desfășurare  13.00-17.30

Locația: Turnul de apă al Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Participanți: 25

Înscrieri : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Go to top