Misiunea programului de master

Programul de master profesional LIFELONG WELL-BEING AND HEALTHY AGEING își propune formarea cunoștințelor, aptitudinilor, responsabilităţii şi autonomiei, a competențelor profesionale necesare specialiștilor în domeniul asistenţei sociale şi al abordărilor interdisciplinare privind stare de bine pe parcursul întregii vieti şi al îmbătrânirii sănătoase, în așa fel încât aceștia să poată cunoaşte, furniza şi decide cu privire la servicii sociale şi comunitare specializate, integrate - aplicând analizele critice, holistice în relaţie cu starea de bine pe parcursul întregii vieţi şi cu îmbătrânirea sănătoasă, promovând şi oferind sprijin pentru susţinerea stării de bine sociale, emoţionale, fizice, psihice şi de mediu a beneficiarilor, gestionând problemele etice în cadrul serviciilor sociale, respectând măsurile de precauție privind sănătatea și siguranța în practicile de asistență socială, implicând utilizatorii serviciilor și pe ceilalţi profesionişti în planificarea îngrijirii, a prezervării stării de bine de-a lungul vieţii şi îmbătrânirii - atât în cadrul instituțiilor publice, cât în cadrul companiilor private, naționale și europene.

Programul de master este dezvoltat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi în cadrul proiectului Alianțe Universitare EC2U - European Campus of City-Universities, în parteneriat cu șase universități membre ale Grupului Coimbra: Universitățile din Jena (Germania), Pavia (Italia), Poitiers (Franța), Salamanca (Spania), Turku (Finlanda) și Coimbra (Portugalia) și este gestionat în conformitate cu:

 • legislația în vigoare;
 • European Skills, Competences, Qualifications and Occupations și Clasificarea Ocupațiilor din România;
 • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
 • obiectivele dezvoltării unui spațiu academic paneuropean inovator.

Inserția pe piața muncii

Programul de masterat este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale care rezultă din ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi abilităţilor specifice acumulate în cadrul disciplinelor studiate.

Programul de master profesional LIFELONG WELL-BEING AND HEALTHY AGEING este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar și răspunde unor cerinţe şi necesitati punctuale ale pieței muncii privind domeniul asistenţei sociale şi al abordărilor interdisciplinare ale asistenţei sociale, sănătăţii, bunăstării, stării de bine pe parcursul vieţii şi al îmbătrânirii sănătoase.

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul asisitenței sociale. Ocupațiile relevante pentru calificările aferente programului de master LIFELONG WELL-BEING AND HEALTHY AGEING înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) și Clasificării Ocupațiilor din România (COR), vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare; Subgrupa majoră 26 (Specialiști în domeniul juridic, social şi cultural); grupa minoră 263 (Specialiști în domeniul social şi religios); Grupa de bază 2635 (Specialiști în domeniul asistenţă socială şi consiliere).

Grupa majoră

2 (ESCO)

Professionals

2 (COR)

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

26 (ESCO)

Legal, social and cultural professionals

26 (COR)

Specialisti in domeniul juridic, social si cultural

Grupa minoră

263(ESCO)

Social and religious professionals

263 (COR)

Specialisti in domeniul social si religios

Grupa de bază

2635 (ESCO)

Social work and counselling professionals

2635 (COR)

Specialisti in asistenta sociala si consiliere

Ocupații

2635.3.1 (ESCO)

Welfare rights worker

2635.3.4 (ESCO)

Community care case worker

2635.3.7 (ESCO)

Consultant social worker

263509 (COR)

Asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

Obiectivele generale și specifice ale programului de master

Obiective generale:

 • Formarea competențelor profesionale generale dezvoltate în cadrul domeniului de studii universitare de masterat asistență socială.
 • Formarea competențelor generale specifice asistenţei sociale şi al abordărilor interdisciplinare ale asistenţei sociale, sănătăţii, bunăstării, stării de bine pe parcursul vieţii şi al îmbătrânirii sănătoase, corespunzătoare nivelului 7 al Cadrul European al Calificărilor.

Obiective specifice:

 • Transferul unor cunoştinţe specializate din domeniul asistenței sociale care să constituie baza unei gândiri şi/sau cercetări originale în domeniul stării de bine pe parcursul vieții și în domeniul îmbătrânirii sănătoase.
 • Conştientizare critică a cunoştinţelor din domeniul asistenței sociale şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite alte domenii precum sociologie, psihologie, kinetoterapie, drept, economie, ştiinţe ale sportului, sănătate etc.
 • Dezvoltarea de abilităţi specializate pentru identificarea şi soluţionarea problemelor privind starea de bine pe parcursul vieții și îmbătrânirea sănătoasă.
 • Formarea capacităților de a identifica, analiza şi rezolva problemele privind starea de bine pe parcursul vieții și îmbătrânirea sănătoasă.
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților gestionarea şi transformarea unor situaţii de muncă și de studiu complexe, imprevizibile şi care necesită noi abordări strategice.
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților asumarea responsabilităţii pentru a contribui la dezvoltarea cunoştinţelor şi practicilor profesionale.

 

Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Life-course approach and lifelong well-being  M:LIFELINE01 2 1   E 7
2 Demography and public health   M:LIFELINE02 2 1   E 6
3  Ethics and academic integrity M:LIFELINE03 1 1   E 5
  Discipline opționale: 2 din 4 (Optional cources: 2 out of 4)            
4 International law for sustainable development. Health and well-being M:LIFELINE04 2 1   E 6
5 Self-management in non-comunicable disseases  M:LIFELINE05 2 1   E 6
6 Stress management M:LIFELINE06 2 1   E 6
7 Applied skills for healthy ageing in place M:LIFELINE07 2 1   E 6
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
8 Qualitative research on well-being  M:LIFELINE08 2 2   E 7
9 Mental health and well-being   M:LIFELINE09 2 1   E 6
10 Quantitative research on well-being  M:LIFELINE10 2 1   E 6
11 Behaviours and health risks M:LIFELINE11  1  1   E 6
12 Wellness and smart ageing  M:LIFELINE12 1 1   E 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
13 Healthy Urban Planning M:LIFELINE13 2 2   E 8
14  Global Health M:LIFELINE14 2 1   E 8
15 Population, Migration and Development M:LIFELINE15 2 1   E 8
16 Professional practice I M:LIFELINE16     3 C 6
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
17 Economics of health and well-being  M:LIFELINE17 2 1   E 6
18 Positive psychology M:LIFELINE18 2 1   E 5
19 Appreciative methods for social intervention M:LIFELINE19 2 1   E 5
20 Preventive strategies in road traffic M:LIFELINE20 1 1   E 5
21 Professional practice II M:LIFELINE21     3 C 4
22 Practice for the preparation of the dissertation's thesis M:LIFELINE22      3 C 5