RESURSE UMANE

Începând cu anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie și Asistență Socială a început să funcționeze programul de licență RESURSE UMANE în baza autorizației de funcționare provizorie conform structurii instituțiilor de învățământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 697 din 01.10.2011.

Programul de licență Resurse Umane a fost evaluat de către ARACIS în 2018, fiind acreditat și obținând calificativul încredere, conform hotărârii ARACIS din data de 20.12.2018. Ca urmare a respectivei evaluări capacitatea de școlarizare a fost dublată, ajungând la 120 studenți / an.

Misiunea programului de licenţă Resurse umane

Specializarea RESURSE UMANE își propune formarea competențelor și abilităților profesionale necesare specialiștilor în domeniul resurselor umane și de personal în așa fel încât aceștia să poată furniza servicii legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională, atât în cadrul instituțiilor și companiilor publice, cât în cadrul companiilor private naționale și multinaționale.
Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

  • legislația în vigoare;
  • Clasificarea Ocupațiilor din România;
  • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
  • evoluția pieței și a societății românești.

Configurat ca ofertă educațională centrată pe student, programul de licență RESURSE UMANE este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar, astfel încât studenții să se poată forma ca viitori cercetători și specialiști în domeniul resurselor umane, relațiilor de muncă și dezvoltării organizaționale.

Inserția pe piața muncii

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul resurselor umane. Ocupațiile relevante raportate pentru calificările aferente programului de studiu de licență RESURSE UMANE înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

24

Specialiști în domeniul administrativ-comercial

Grupa minoră

242

Specialiști în domeniul administrativ

Grupa de bază

2423

Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal

Ocupații

242314

Specialist resurse umane

242323

Specialist în relații de muncă

242322

Specialist în dezvoltare organizațională

 

RESURSE UMANE
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020

 

Codul
disciplinei
Anul I, semestrul 1 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU01 Metodologia cercetării în științele sociale
Research methodology in social sciences
2 2   6 E
L:RU02 Introducere în sociologie
Introduction to sociology
2 2   6 E
L:RU03 Fundamente ale resurselor umane
Fundamentals of Human Resources
2 2   5 E
L:RU04 Deontologie
Deontology
2 2   4 E
L:RU05 Statistică socială
Social statistics
2 2   5 E
L:RU101 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
Codul
disciplinei
Anul I, semestrul 2 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU06 Microeconomie
Microeconomics
2 2   6 E
L:RU07 Psihologie socială
Social psychology
2 2   6 E
L:RU08 Legislația muncii
Employment Legislation
2 2   5 E
L:RU09 Introducere in programe de analiza a datelor cantitative
Introduction to quantitative database systems analysis
2   2 4 C
L:RU10 Practica de specialitate
Speciality practice
    4 5 C
L:RU102 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
  Discipline facultative          
L:RU50 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
1     3  
Codul
disciplinei
Anul II, semestrul 3 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU11 Metode și tehnici de cercetare calitativă
Methods and techniques for qualitative research 
2   2 5 E
L:RU12 Resurse umane în contextul globalizării
Human resources in the context of globalization
2 2   6 E
L:RU13 Sociologia organizațiilor
Sociology of organizations
2 2   6 E
L:RU14 Teorii sociologice contemporane
Contemporary sociological theories
2 2   5 E
L:RU103 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:RU15 Politici sociale
Social policies
2 2   4 C
L:RU16 Formarea profesională a resurselor umane
Professional training of human resources
2 2   4 C
Codul
disciplinei
Anul II, semestrul 4 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU17 Managementul firmei
Organizational management
2 2   6 E
L:RU18 Comunicare în organizații
Organizational communication
2 2   6 E
L:RU19 Antropologie socială și culturală
Social and cultural anthropology
2 2   4 E
L:RU20 Practica de specialitate
Speciality practice
    4 5 C
L:RU104 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:RU21 Comportamentul consumatorului
Consumer behavior
2   2 5 C
L:RU22 Metode de testare și evaluare psihologică a personalului
Methods of psychological testing and evaluation of staff
2   2 5 C
Codul
disciplinei
Anul III, semestrul 5 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU24 Politici si reglementari europene privind formarea si dezvoltarea profesionala
Policies and European Regulations on Training and Professional Development
2 2   6 E
L:RU25 Consiliere și orientare în carieră
Career counseling and guidance
2 2   5 E
L:RU26 Demografie
Demography
2 2   5 E
L:RU27 Leadership
Leadership
2 1   5 C
L:RU28 Marketing
Marketing
2 2   5 PP
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:RU29 Cultură și comportament organizațional
Organizational culture and employees behavior
2   1 4 C
L:RU30 Tehnici de activare a grupurilor
Activations thehniques for groups
2   1 4 C
Codul
disciplinei
Anul III, semestrul 6 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU31 Migrația forței de muncă
Labor force migration
2 2   6 E
L:RU32 Relatii publice
Public Relation
2 2   5 E
L:RU33 Sociologia profesiilor si a carierei
Sociology of Professions and Careers
2 1   5 E
L:RU34 Sociologia schimbarii sociale (C)
Sociology of Social Change
2 1   4 C
L:RU35 Practica de specialitate
Speciality practice
    4 5 VP
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:RU36 Voluntariat si responsabilitate sociala 2 2   5 C
L:RU37 Ergonomie și promovarea sănătății
Ergonomics and healthcare
2 2   5 C

 

 

Go to top