RESURSE UMANE

Începând cu anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie și Asistență Socială a început să funcționeze programul de licență RESURSE UMANE în baza autorizației de funcționare provizorie conform structurii instituțiilor de învățământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 697 din 01.10.2011.

Misiunea programului de licenţă Resurse umane

Specializarea RESURSE UMANE își propune formarea competențelor și abilităților profesionale necesare specialiștilor în domeniul resurselor umane și de personal în așa fel încât aceștia să poată furniza servicii legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională, atât în cadrul instituțiilor și companiilor publice, cât în cadrul companiilor private naționale și multinaționale.
Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

  • legislația în vigoare;
  • Clasificarea Ocupațiilor din România;
  • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
  • evoluția pieței și a societății românești.

Configurat ca ofertă educațională centrată pe student, programul de licență RESURSE UMANE este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar, astfel încât studenții să se poată forma ca viitori cercetători și specialiști în domeniul resurselor umane, relațiilor de muncă și dezvoltării organizaționale.

Inserția pe piața muncii

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul resurselor umane. Ocupațiile relevante raportate pentru calificările aferente programului de studiu de licență RESURSE UMANE înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

24

Specialiști în domeniul administrativ-comercial

Grupa minoră

242

Specialiști în domeniul administrativ

Grupa de bază

2423

Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal

Ocupații

242314

Specialist resurse umane

242323

Specialist în relații de muncă

242322

Specialist în dezvoltare organizațională

 

RESURSE UMANE
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2018-2019

 

Codul
disciplinei
Anul I, semestrul 1 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU01 Metodologia cercetării în științele sociale
Research methodology in social sciences
2 2   6 E
L:RU02 Introducere în sociologie
Introduction to sociology
2 2   6 E
L:RU03 Fundamente ale resurselor umane
Fundamentals of Human Resources
2 2   5 E
L:RU04 Deontologie profesională
Professional deontology
2 2   4 E
L:RU05 Statistică socială
Social statistics
2   2 5 C
L:RU101 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
Codul
disciplinei
Anul I, semestrul 2 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU06 Microeconomie
Microeconomics
2 2   6 E
L:RU07 Psihologie socială
Social psychology
2 2   6 E
L:RU08 Legislația muncii
Employment Legislation
2 2   5 E
L:RU09 Informatica și sisteme de baze de date
Informatics and database systems
2   2 4 C
L:RU10 Practica de specialitate
Speciality practice
    4 5 C
L:RU102 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
  Discipline facultative          
L:RU50 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
1     3  
Codul
disciplinei
Anul II, semestrul 3 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU11 Metode și tehnici de cercetare calitativă
Methods and techniques for qualitative research 
2   2 5 E
L:RU12 Resurse umane în contextul globalizării
Human resources in the context of globalization
2 2   6 E
L:RU13 Sociologia organizațiilor
Sociology of organizations
2 2   6 E
L:RU14 Teorii sociologice contemporane
Contemporary sociological theories
2 2   5 E
L:RU103 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:RU15 Politici sociale
Social policies
2 2   4 C
L:RU16 Formarea profesională a resurselor umane
Professional training of human resources
2 2   4 C
  Discipline facultative          
L:RU40 Sociologia religiilor
Sociology of religions
2 2   3 C
L:RU41 Sociologia culturii
Sociology of culture
2 1   3 C
Codul
disciplinei
Anul II, semestrul 4 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU17 Managementul firmei
Organizational management
2 2   6 E
L:RU18 Comunicare în organizații
Organizational communication
2 2   6 E
L:RU19 Antropologie socială și culturală
Social and cultural anthropology
2 2   4 E
L:RU20 Practica de specialitate
Speciality practice
    4 5 VP
L:RU104 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:RU21 Comportamentul consumatorului
Consumer behavior
2   2 5 C
L:RU22 Metode de testare și evaluare psihologică a personalului
Methods of psychological testing and evaluation of staff
2   2 5 C
  Discipline facultative          
L:RU37 Economie socială
Social economy
2 1   3 C
Codul
disciplinei
Anul III, semestrul 5 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU23 Demografie si sociologia populatiei
Demography and Sociology of Population
2 2   6 E
L:RU24 Elaborarea proiectelor
Project development
2 1   4 C
L:RU25 Comunicare sociala
Social Communication
2 2   4 E
L:RU26 Politici si reglementari europene privind formarea si dezvoltarea profesionala
Policies and European Regulations on Training and Professional Development
2 1   6 E
L:RU27 Branding institutional
Institutional Branding 
2 1   5 C
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:RU28 Negocierea si medierea conflictelor
Negotiation and Mediation of Conflicts
2 1   5 C
L:RU29 Politica resurselor umane
Human Resources Policy
2 1   5 C
  Discipline facultative          
L:RU38 Medicina si protectia muncii (C)
Medical and Safety Work Policy
2 1   3 E
Codul
disciplinei
Anul III, semestrul 6 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:RU30 Migratia resurselor umane (F)
Migration of Human Resources
2 2   6 E
L:RU31 Relatii publice (S)
Public Relation
2 2   5 E
L:RU32 Sociologia profesiilor si cariere sociale (F)
Sociology of Professions and Social Careers
2 1   6 E
L:RU33 Sociologia schimbarii sociale (C)
Sociology of Social Change
2 1   4 C
L:RU34 Practica pentru elaborarea lucrarii de licenta (S)
Diploma Paper Preparation
    2 5 P
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:RU35 Analiza reclamei comerciale (C)
Analysis of Commercial Advertising
2 2   4 C
L:RU36 Oferta publica si negociere (C)
The Public Offer and Negotiation
2 2   4 C

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top