RESURSE UMANE

Începând cu anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie și Asistență Socială a început să funcționeze programul de licență RESURSE UMANE în baza autorizației de funcționare provizorie conform structurii instituțiilor de învățământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 697 din 01.10.2011.

Programul de licență Resurse Umane a fost evaluat de către ARACIS în 2018, fiind acreditat și obținând calificativul încredere, conform hotărârii ARACIS din data de 20.12.2018. Ca urmare a respectivei evaluări capacitatea de școlarizare a fost dublată, ajungând la 120 studenți / an.

Misiunea programului de licenţă Resurse umane

Specializarea RESURSE UMANE își propune formarea competențelor și abilităților profesionale necesare specialiștilor în domeniul resurselor umane și de personal în așa fel încât aceștia să poată furniza servicii legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională, atât în cadrul instituțiilor și companiilor publice, cât în cadrul companiilor private naționale și multinaționale.
Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

  • legislația în vigoare;
  • Clasificarea Ocupațiilor din România;
  • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
  • evoluția pieței și a societății românești.

Configurat ca ofertă educațională centrată pe student, programul de licență RESURSE UMANE este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar, astfel încât studenții să se poată forma ca viitori cercetători și specialiști în domeniul resurselor umane, relațiilor de muncă și dezvoltării organizaționale.

Inserția pe piața muncii

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul resurselor umane. Ocupațiile relevante raportate pentru calificările aferente programului de studiu de licență RESURSE UMANE înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

24

Specialiști în domeniul administrativ-comercial

Grupa minoră

242

Specialiști în domeniul administrativ

Grupa de bază

2423

Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal

Ocupații

242314

Specialist resurse umane

242323

Specialist în relații de muncă

242322

Specialist în dezvoltare organizațională

 

RESURSE UMANE
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

 

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Metodologia cercetării în științele sociale
Research methodology in social sciences
L:RU01 2 2   E 6
2 Introducere în sociologie
Introduction to sociology
L:RU02 2 2   E 6
3 Fundamente ale resurselor umane
Fundamentals of Human Resources
L:RU03 2 2   E 5
4 Deontologie
Deontology
L:RU04 2 2   E 4
5 Statistică socială
Social statistics
L:RU05 2 2   E 5
6 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:RU101 1 1   E 4
7 Educație fizică
Physical education
L:RU801     1 C 2
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Microeconomie
Microeconomics
L:RU06 2 2   E 6
2 Psihologie socială
Social psychology
L:RU07 2 2   E 5
3 Legislația muncii
Employment Legislation
L:RU08 2 2   E 5
4 Introducere în programe de analiză a datelor cantitative
Introduction to quantitative database systems analysis
L:RU09 2   2 C 4
5 Practica de specialitate
Speciality practice
L:RU10     4 C 5
6 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:RU102 1 1   E 4
7 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
L:RU50 1     E 1
8 Educație fizică
Physical education
L:RU802     1 C 2
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Metode și tehnici de cercetare calitativă
Methods and techniques for qualitative research 
L:RU11 2 2   E 5
2 Resurse umane în contextul globalizării
Human resources in the context of globalization
L:RU12 2 2   E 6
3 Sociologia organizațiilor
Sociology of organizations
L:RU13 2 2   E 6
4 Teorii sociologice contemporane
Contemporary sociological theories
L:RU14 2 2   E 5
5 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:RU103 1 1   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Politici sociale
Social policies
L:RU15 2 2   E 4
7 Politica ocuparii fortei de munca
Employment policy
L:RU16 2 2   E 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)            
8 Educație fizică
Physical education
L:RU803   1   C 2
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Managementul firmei
Organizational management
L:RU17 2 2   E 6
2 Comunicare în organizații
Organizational communication
L:RU18 2 2   E 6
3 Antropologie socială și culturală
Social and cultural anthropology
L:RU19 2 2   E 4
4 Practica de specialitate
Speciality practice
L:RU20     4 C 5
5 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:RU104 1 1   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Comportamentul consumatorului
Consumer behavior
L:RU21 2 2   C 5
7 Metode de testare și evaluare psihologică a personalului
Methods of psychological testing and evaluation of staff
L:RU22 2 2   C 5
  Discipline facultative (Supplementary courses)            
8 Educație fizică
Physical education
L:RU804   1   C 2
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 5 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Politici și reglementari europene privind formarea și dezvoltarea profesională
European policies and regulations on training and professional development
L:RU23 2 2   E 6
2 Consiliere și orientare în carieră
Career counseling and guidance
L:RU24 2 2   E 6
3 Demografie
Demography
L:RU25 2 2   E 5
4 Leadership
Leadership
L:RU26 2 1   E 5
5 Marketing
Marketing
L:RU27 2 2   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Cultură și comportament organizațional
Organizational culture and employees behavior
L:RU28 2 1   C 4
7 Negocierea și medierea conflictelor de muncă
Negotiation and mediation of labor conflicts
L:RU29 2 1   C 4
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 6 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Migrația forței de muncă
Labor force migration
L:RU30 2 2   E 6
2 Relații publice
Public relations
L:RU31 2 2   E 4
3 Sociologia fortei de munca
Sociology of labor force
L:RU32 2 1   E 5
4 Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist
Performance analysis and forcasting in corporate HR manament
L:RU33 2 2   E 6
5 Practica de specialitate
Speciality practice
L:RU34     4 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Sociologia schimbării sociale
Sociology of social change
L:RU35 2 1   C 4
7 Ergonomie și promovarea sănătății
Ergonomics and healthcare
L:RU36 2 1   C 4

 

 

Go to top