Resurse Umane

Programul de licenţă Resurse Umane a început să funcţioneze în anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice în baza autorizaţiei de funcţionare provizorie conform structurii instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 697 din 01.10.2011.

Planul de învăţământ al programul de licenţă Resurse Umane este structurat pe 6 semestre a câte 14 săptămâni. Numărul mediu de ore pe săptămână este de 20. Disciplinele au număr variabil de credite credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ al programului de licenţă Resurse Umane conţine discipline de specialitate obligatorii, opţionale şi fundamentale.

 

Misiunea programului de licenţă Resurse Umane

Programul de licenţă Resurse Umane este conceput şi gestionat în conformitate cu:

  • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
  • clasificarea ocupaţiilor din România;
  • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
  • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

Programul de licenţă Resurse Umane îşi propune formarea competenţelor şi abilităţilor profesionale necesare specialiştilor în resurse umane în aşa fel încât aceştia să poată ocupa poziţii în departamente de resurse umane ale tuturor categoriilor de organizaţii.

Configurat ca ofertă educaţională centrată pe student, programul de licenţă Resurse Umane este ancorat într-un mediu de învăţare interdisciplinar, astfel încât studenţii să se poată forma ca viitori cercetători, cadre didactice în învăţământul superior/liceal/gimnazial şi experţi în domeniul analizei, consultanţei socio-economiec, precum şi în administraţia publică. În consecinţă, absolvenţii specializării resurse umane pot să obţină plasamente pe piaţa muncii în mai multe sectoare instituţionale:

  • institute de cercetare în ştiinţele socio-umane;
  • instituţii de învăţământ, pentru predarea disciplinelor referitoare la resurse umane;
  • consiliere în administraţia publică;
  • sfera economică (întreprinzători, companii etc.);
  • instituţii comunitare (organizaţii neguvernamentale).

Absolvenţii programului nostru de licenţă vor fi pregătiţi să intre pe piaţa serviciilor cerute în cadrul societăţii româneşti, însă, deopotrivă, vor fi în măsură să-şi continue formarea academică, prin studii de masterat şi doctorat.

Disciplinele din planul de învăţământ sunt corelate cu Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), cunoştinţele şi priceperile formate fiind puse în corespondenţă cu grupa de bază 3423 (agenţi de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor - inspectori resurse umane), grupa de bază 1232 (conducători în servicii de personal, pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă - şef serviciu resurse umane, manager resurse umane).

RESURSE UMANE
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2016-2017

 

Anul I, Semestrul 1

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

L:RU01

Metodologia cercetării sociale (F)

2

2

6

L:RU02

Sociologie generală (F)

2

2

6

L:RU03

Management (S)

2

2

5

L:RU04

Elemente de deontologie și legislație a muncii (S)

2

2

5

L:RU04

Tehnologia informației și a comunicațiilor (C)

1

1

4

L:RU101

Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă) (C)

1

1

4

 

Anul I, Semestrul 2

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

L:RU05

Microeconomie (F)

2

2

6

L:RU06

Psihologie socială (C)

2

2

4

L:RU07

Analiza informatică a datelor sociale (S)

2

2

5

L:RU08

Istoria sociologiei (F)

2

2

6

L:RU09

Practica - Laborator de specialitate (S)

 

2

5

L:RU102

Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă) (C)

1

1

4

 

Anul II, Semestrul 3

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

L:RU10

Metode şi tehnici de cercetare calitativă (S)

2

2

5

L:RU11

Macroeconomie (F)

2

2

6

L:RU12

Sociologia și managementul organizațiilor (F)

2

2

6

L:RU13

Teorii sociologice contemporane (S)

2

2

5

L:RU14

Politici sociale (opțional 1/2) (C)

2

1

L:RU15

Sociologia educației (opțional 2/2) (C)

2

1

L:RU103

Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă) (C)

1

1

4

L:RU35

Sociologia religiilor (facultativ) (C)

2

2

3

L:RU36

Sociologia culturii (facultativ) (C)

2

1

3

 

Anul II, Semestrul 4

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

L:RU16

Sociologie economică (F)

2

2

6

L:RU17

Managementul resurselor umane (F)

2

2

6

L:RU18

Antropologie sociala și culturală (C)

2

2

4

L:RU19

Practica profesională (S)

 

2

5

L:RU20

Sondaje si analize de marketing (opțional 1/2) (S)

2

2

5

L:RU21

Testarea si evaluarea personalului (opțional 2/2) (S)

2

2

L:RU104

Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă) (C)

1

1

4

L:RU37

Economie socială (facultativ) (C)

2

1

3

 

Anul III, Semestrul 5

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

L:RU21

Demografie și sociologia populației (F)

2

2

6

L:RU22

Elaborarea proiectelor (C)

2

1

4

L:RU23

Comunicare socială (C)

2

2

4

L:RU24

Politici și reglementari europene privind formarea și dezvoltarea profesională (F)

2

1

6

L:RU25

Branding instituțional (S)

2

1

5

L:RU26

Negocierea și medierea conflictelor (opțional 1/2) (S)

2

1

5

L:RU27

Politica resurselor umane (opțional 2/2) (S)

2

1

5

L:RU38

Management public (facultativ) (C)

2

1

3

L:RU39

Medicina și protecția muncii (facultativ) (C)

2

1

3

 

Anul III, Semestrul 6

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

L:RU28

Migrația resurselor umane (F)

2

2

6

L:RU29

Relații publice (S)

2

2

5

L:RU30

Sociologia profesiilor și cariere sociale (F)

2

1

6

L:RU31

Sociologia schimbării sociale (C)

2

1

5

L:RU32

Practica pentru elaborarea lucrării de licență (S)

 

2

5

L:RU33

Analiza reclamei comerciale (opțional 1/2) (C)

2

2

L:RU34

Ofertă publică și negociere (opțional 2/2) (C)

2

2

Go to top