ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Specializarea Asistență Socială a debutat în anul 1990 ca Școală Postliceală în cadrul Facultății de Filosofie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, transformându-se chiar din anul imediat următor (1991) în specializare distinctă de licență. A funcționat pe baza autorizației provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.

Din anul 2004 programul de licență Asistență Socială a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004.

Programul de licență este evaluat periodic de către ARACIS care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010, hotărârea ARACIS din 28.02.2019. Specializarea de licență Asistență Socială are cea mai mare capacitate de școlarizare dintre specializările de asistență socială din România (315 studenți /an).

Misiunea programului de licenţă Asistență socială

Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ își propune formarea competențelor și abilităților profesionale necesare specialiștilor în asistență socială și consiliere în așa fel încât aceștia să poată oferi îndrumare și consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor ca răspuns la dificultățile personale și sociale. Aceștia ajută clienții să dezvolte abilități și să aibă acces la resursele și serviciile suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional și delicvent, problemelor conjugale și de altă natură.

Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

  • legislația în vigoare;
  • Clasificarea Ocupațiilor din România;
  • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
  • evoluția pieței și a societății românești.

Configurat ca ofertă educațională centrată pe student, programul de licență ASISTENȚĂ SOCIALĂ este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar, astfel încât studentul să se poată forma ca viitor asistent social, cercetător în asistența socială, consilier familiar, consilier de probațiune, consilier al grupurilor de risc ridicat, consilier de reintegrare socio-profesională, consilier școlar, facilitator comunitar, supervizor în asistența socială consultant în probleme sociale, mediator social, expert în politici sociale, specialist în proiecte sociale, coordonator proiecte sociale, inspector social, inspector de pensii și asigurări sociale, profesor în învățământul secundar, furnizor independent de servicii sociale.

Inserția pe piața muncii

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul asistenței sociale. Ocupațiile relevante raportate pentru calificările aferente programului de studiu de licență ASISTENȚĂ SOCIALĂ înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

26

Specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Grupa minoră

263

Specialiști în domeniul social și religios

Grupa de bază

2635

Specialiști în asistență socială și consiliere

Ocupații

263501

Asistent social

263511

Asistent de cercetare în asistența socială

263512

Inspector social

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020

 

Codul
disciplinei
Anul I, semestrul 1 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:AS01 Metodologia cercetării în științele sociale
Research methodology in social sciences
2 2   6 E
L:AS02 Introducere în sociologie
Introduction to sociology
2 2   5 E
L:AS03 Bazele asistenței sociale
Fundamentals of social work
2 2   6 E
L:AS04 Prelucrarea statistică a datelor
Statistical data analysis
2   2 4 C
L:AS05 Introducere în psihologie
Introduction to psychology
2 2   5 E
L:AS101 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
Codul
disciplinei
Anul I, semestrul 2 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:AS06 Dezvoltare umană
Human development
2 2   6 E
L:AS07 Psihologie sociala
Social psychology
2 2   6 E
L:AS08 Sistemul de asistență socială
Social work system
2 2   5 E
L:AS09 Drept și legislație în asistența socială
Law and legislation on social work
2 2   5 E
L:AS10 Practica de specialitate
Speciality practice
    4 4 C
L:AS102 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
  Discipline facultative          
L:AS36 Etnologie
Etnology
2 2   3 C
L:AS50 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
1     3 E
Codul
disciplinei
Anul II, semestrul 3 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:AS11 Asistența socială a familiei și a copilului
Family and child social work
2 2   6 E
L:AS12 Deontologie
Deontology
2 2   6 E
L:AS13 Politici sociale
Social policies
2 2   4 E
L:AS14 Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială
Organization and management of social work services
2 2   5 E
L:AS15 Prevenire și recuperare la persoanele dependente de substanțe
Prevention and recovery of substance dependents
2 2   5 C
L:AS103 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
Codul
disciplinei
Anul II, semestrul 4 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:AS16 Diagnoza și soluționarea problemelor sociale
Social problems diagnosis and solutions
2 2   6 E
L:AS17 Consiliere în asistența socială
Counseling in social work
2   2 5 E
L:AS18 Teorii și metode de intervenție în asistența socială
Theories and methods of intervention in social work
2   2 6 E
L:AS19 Practica de specialitate
Speciality practice
    4 4 C
L:AS104 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
1 1   4 E
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:AS20 Drepturile omului și strategii antidiscriminare
Human rights and anti-discrimination strategies
2 2   5 C
L:AS21 Asistența socială în școală
Social work in school
2 2   5 C
  Discipline facultative          
L:AS82 Religie și asistență socială
Religion and social work
2 1   3 C
Codul
disciplinei
Anul III, semestrul 5 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:AS25 Asistenta sociala a familiei si protectia copilului
Family and Child Protection Social Work
2   2 6 E
L:AS26 Asistenta sociala a persoanelor delincvente
Social Work of Delinqvent People
2 2   5 E
L:AS27 Asistenta sociala a persoanelor varstnice
Social work of the elderly
2   2 6 E
L:AS28 Asistența socială a persoanelor cu dizabilități
Social work for people with disabilities
2   2 5 E
L:AS29 Asistența socială a șomerilor. Servicii de integrare a persoanelor vulnerabile pe piața muncii
Social work for the unemployed. Services to integrate vulnerable people into the labor market
2 1   4 E
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:AS30 Diagnoza și soluționarea problemelor sociale
Social problems diagnosis and solutions
2 1   4 C
L:AS31 Management de caz
Case management
2 1   4 C
Codul
disciplinei
Anul III, semestrul 6 Ore curs Ore seminar Ore laborator ECTS Forma de verificare
  Discipline obligatorii        
L:AS32 Abuz și violență domestică
Abuse and domestic violence
2   2 6 E
L:AS33 Asistenta sociala in sistemul de probatiune
Introduction to Probation
2   2 6 E
L:AS34 Asistenta sociala în Uniunea Europeana
Social work in European Union
2 2   5 E
L:AS35 Managementul și evaluarea programelor de asistență socială
Management and evaluation of social work programs
2   1 5 PP
L:AS36 Practica de specialitate
Speciality practice
    4 4 VP
  Discipline opționale: 1 din 2          
L:AS37 Supervizarea in asistenta sociala
Supervising in Social Work
2 1   4 C
L:AS38 Asistenta sociala a persoanelor cu boli cronice si terminale
Social work for people with chronic and terminal illness
2 1   4 C

 

 

Go to top