ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Specializarea Asistență Socială a debutat în anul 1990 ca Școală Postliceală în cadrul Facultății de Filosofie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, transformându-se chiar din anul imediat următor (1991) în specializare distinctă de licență. A funcționat pe baza autorizației provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.

Din anul 2004 programul de licență Asistență Socială a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004.

Programul de licență este evaluat periodic de către ARACIS care a menținut acreditarea și a acordat cel mai înalt calificativ, calificativul încredere: hotărârea ARACIS din 22.07.2010, hotărârea ARACIS din 28.02.2019. Specializarea de licență Asistență Socială are cea mai mare capacitate de școlarizare dintre specializările de asistență socială din România (315 studenți /an).

Misiunea programului de licenţă Asistență socială

Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ își propune formarea competențelor și abilităților profesionale necesare specialiștilor în asistență socială și consiliere în așa fel încât aceștia să poată oferi îndrumare și consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor ca răspuns la dificultățile personale și sociale. Aceștia ajută clienții să dezvolte abilități și să aibă acces la resursele și serviciile suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional și delicvent, problemelor conjugale și de altă natură.

Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

  • legislația în vigoare;
  • Clasificarea Ocupațiilor din România;
  • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
  • evoluția pieței și a societății românești.

Configurat ca ofertă educațională centrată pe student, programul de licență ASISTENȚĂ SOCIALĂ este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar, astfel încât studentul să se poată forma ca viitor asistent social, cercetător în asistența socială, consilier familiar, consilier de probațiune, consilier al grupurilor de risc ridicat, consilier de reintegrare socio-profesională, consilier școlar, facilitator comunitar, supervizor în asistența socială consultant în probleme sociale, mediator social, expert în politici sociale, specialist în proiecte sociale, coordonator proiecte sociale, inspector social, inspector de pensii și asigurări sociale, profesor în învățământul secundar, furnizor independent de servicii sociale.

Inserția pe piața muncii

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul asistenței sociale. Ocupațiile relevante raportate pentru calificările aferente programului de studiu de licență ASISTENȚĂ SOCIALĂ înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

26

Specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Grupa minoră

263

Specialiști în domeniul social și religios

Grupa de bază

2635

Specialiști în asistență socială și consiliere

Ocupații

263501

Asistent social

263511

Asistent de cercetare în asistența socială

263512

Inspector social

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

 

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Metodologia cercetării în științele sociale
Research methodology in social sciences
L:AS01 2 2   E 6
2 Introducere în sociologie
Introduction to sociology
L:AS02 2 2   E 5
3 Introducere în asistența socială
Introduction to social work
L:AS03 2 2   E 6
4 Prelucrarea statistică a datelor
Statistical data analysis
L:AS04 2   2 C 4
5 Introducere în psihologie
Introduction to psychology
L:AS05 2 2   E 5
6 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:AS101 1 1   E 4
7 Educație fizică
Physical education
L:AS801     1 C 2
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Dezvoltare umană
Human development
L:AS06 2 2   E 6
2 Psihologie socială
Social psychology
L:AS07 2 2   E 4
3 Sistemul de asistență socială
Social work system
L:AS08 2 2   E 5
4 Drept și legislație în asistența socială
Law and legislation on social work
L:AS09 2 2   E 5
5 Practica de specialitate
Speciality practice
L:AS10     4 C 5
6 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:AS102 1 1   E 4
8 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
L:AS50 1     E 1
9 Educație fizică
Physical education
L:AS802     1 C 2
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Asistența socială a familiei și a copilului
Family and child social work
L:AS11 2 2   E 6
2 Deontologie
Deontology
L:AS12 2 2   E 6
3 Politici sociale
Social policies
L:AS13 2 2   E 4
4 Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială
Organization and management of social work services
L:AS14 2 2   E 5
5 Prevenire și recuperare la persoanele dependente de substanțe
Prevention and recovery of substance dependents
L:AS15 2 2   E 5
6 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:AS103 1 1   E 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)            
7 Educație fizică
Physical education
L:AS803   1   C 2
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Diagnoza și soluționarea problemelor sociale
Social problems diagnosis and solutions
L:AS16 2 2   E 6
2 Consiliere în asistența socială
Counseling in social work
L:AS17 2 2   E 5
3 Teorii și metode de intervenție în asistența socială
Theories and methods of intervention in social work
L:AS18 2 2   E 6
4 Practica de specialitate
Speciality practice
L:AS19     4 C 4
5 Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Modern language (English / French / German / Spanish)
L:AS104 1 1   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Drepturile omului și strategii antidiscriminare
Human rights and anti-discrimination strategies
L:AS20 2 2   E 5
7 Asistenta sociala a grupurilor vulnerabile
Social work for vulnerable groups
L:AS21 2 2   E 5
  Discipline facultative (Supplementary courses)            
8 Religie și asistență socială
Religion and social work
L:AS82 2 2   E 3
9 Educație fizică
Physical education
L:AS804   1   C 2
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 5 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Servicii de protecție a copilului
Child protection services
L:AS22 2 2   E 6
2 Asistența socială a persoanelor delincvente
Social work for delinquent persons
L:AS23 2 2   E 5
3 Asistența socială a persoanelor vârstnice
Social work for the elderly
L:AS24 2 2   E 6
4 Asistența socială a persoanelor cu dizabilități
Social work for people with disabilities
L:AS25 2 2   E 5
5 Asistența socială a șomerilor. Servicii de integrare a persoanelor vulnerabile pe piața muncii
Social work for the unemployed. Services to integrate vulnerable people into the labor market
L:AS26 2 1   E 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Planificare familială
Family Planning
L:AS27 2 1   C 4
7 Management de caz
Case management
L:AS28 2 1   C 4
Nr.
crt.
Anul III, semestrul 6 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Abuz și violență domestică
Abuse and domestic violence
L:AS29 2 2   E 6
2 Asistența socială în sistemul de probațiune
Social work in the probation system
L:AS30 2 2   E 6
3 Asistenta sociala în Uniunea Europeana
Social work in European Union
L:AS31 2 2   E 5
4 Managementul și evaluarea programelor de asistență socială
Management and evaluation of social work programs
L:AS32 2 1   PP 5
5 Practica de specialitate
Speciality practice
L:AS33     4 C 4
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
6 Supervizarea în asistența socială
Supervision in social work
L:AS34 2 1   C 4
7 Asistenta sociala a persoanelor cu boli cronice si terminale
Social work for people with chronic and terminal illness
L:AS35 2 1   C 4

 

 

Go to top