Afis 2018Workshop internațional

Echipe transfrontaliere de practică în asistenţă socială

Workshop-ul internaţional Echipe transfrontaliere de practică în asistenţă socială 2018 este organizat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială.

La activitatea practică vor participa studenţi la specializarea asistenţă socială însoţiţi de cadre didactice de specialitate din cele trei universităţi partenere. Fiecare universitate parteneră va realiza propria selecţie a participanţilor.

Afis Scoala si ASUniversitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de Sociologie si Asistenta Sociala UAIC și Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi și Primăria Municipiului Iaşi, Direcţia de Asistenţă Comunitară organiazează workshop-ul:

Școala şi asistenţa socială

Data: 24 mai 2018; Ora: 12:00-14:00
Sala de conferinţe a Muzeului Universitaţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Programul evenimentului

 

 

 

WEB Afis conf 10.30WEB Afis conf 15.00

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Conferința plasează în context academic titlul cărții lui Dan C. Mihăilescu, propunând o abordare umanistă a cărţii, a cărei citire aduce revelaţii "fermecător-terapeutice", pe care dorim să le supunem reflecţiei. De la descoperirea tiparului încoace, citirea cărţilor este poate cea mai importantă activitate intelectuală a omului modern. Probabil că greşeala lui Don Quijote - unul dintre primii eroi ai romanului modern – de a citi intensiv o literatură menită a fi extensivă prin invenţia lui Gutenberg - a continuat să ne urmărească în ultimele patru sute de ani. Ce se întâmplă - şi mai ales ce se va întâmpla - atât cu cartea, cât şi cu cititul odată cu transferul cărţii în mediul digital? Cum va arăta omul și cultura în contextul transformărilor care afectează cartea, lectura și educația? Care este rolul cărții în viața noastră? Toate acestea sunt întrebări care invită la o dezbatere interdisciplinară despre era post-Gutenberg, așa cum numea umanitatea Marshall McLuhan încă din anii 60. Existența unui proiect de cooperare internațională, COST "Evolution of reading in the age of digitisation", iniţiat în 2014 şi la care Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi este partener, atestă preocuparea lumii academice pentru schimbările care încep să reconfigureze cartea ca depozitar al cunoașterii, dar și ca obiect ce reușește să-și depășească condiția materială, utilitară. Cartea generează cultură, înnobilează minți, deschide suflete și schimbă destine. Acestea sunt doar câteva motive care provoacă o întâlnire academică interdisciplinară despre "Cărțile care ne-au făcut oameni". Conferința se adresează profesorilor și cercetătorilor din diferite domenii, autorilor, traducătorilor și editorilor de carte, celor care se ocupă de gestionarea cărții și publicului larg, atent la dinamica schimbărilor în era noilor tehnologii.

 

 

 

 

 

Go to top