Masterate în domeniul asistență socială

Familia şi Managementul Resurselor Familiale

Programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea celor cinci programe de masterat şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale este structurat pe 4 semestre a câte 14 săptămâni. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ conţine discipline de aprofundare (semestrul 1 şi 2) şi discipline de sinteză (semestrul 3 şi 4) cu conţinut corespunzător misiunii asumate.

Misiunea programului de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale

Programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale este conceput şi gestionat în conformitate cu:

  • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
  • clasificarea ocupaţiilor din România;
  • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
  • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

Programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale vine în întâmpinarea nevoii de pregătire permanentă a licenţiaţilor în domeniul ştiinţelor sociale şi umane: asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, pedagogi, jurişti, teologi, funcţionari publici, profesori.

Scopul masteratului este de a studia familia din perspectivă ecosistemică, de a identifica disfuncţionalităţile şi de a formula strategii specifice de intervenţie. Această viziune conceptuală ajută la înţelegerea modalităţilor variate prin care familia poate să se adapteze la mediul social în schimbare, prin plasarea acesteia în diferite contexte situaţionale: comunitar, cultural, economic, politic, terapeutic.

Programul de masterat promovează bunele practici din universităţile româneşti şi din străinătate pentru creşterea performanţelor academice, pe baza unor principii de referinţă precum:

  • asigurarea nivelului de calitate conform cu cerinţele acestui domeniu;
  • responsabilitate şi management performant în conformitate cu autonomia universitară;
  • relaţii de cooperare şi încredere în raporturile cu instituţiile de învăţământ superior, alţi parteneri şi beneficiari;
  • centrarea pe rezultate în învăţare şi performanţe în cercetarea universitară obţinute printr-o varietate de metode şi tehnici specifice;
  • autoevaluarea internă, instituţională a calităţii.

 

Masterat: FAMILIA ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2016-2017

 

Anul I, Semestrul 1

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

M:FMRF01

Cultură și comportament organizational

2

1

6

M:FMRF02

Protecţia familiei în context European

1

2

6

M:FMRF03

Proiecte de intervenție la nivel familial / Practica

 

3

6

M:FMRF04

Familia şi spiritualitatea creștină

2

1

6

M:FMRF05

Sociologia copilariei

1

2

6

 

Anul I, Semestrul 2

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

M:FMRF06

Comunicare interpersonală şi familială

2

1

6

M:FMRF07

Educație parentală apreciativă

1

2

6

M:FMRF08

Familie şi educație

2

1

6

M:FMRF09

Strategii și metode de cercetare calitativă

1

2

6

M:FMRF10

Modele tradiționale și actuale de familie

2

1

6

 

Anul II, Semestrul 3

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

M:FMRF11

Familia în situaţii de criză

2

1

6

M:FMRF12

Familia vârstnică

2

1

6

M:FMRF13

Violenţa în familie

1

1

6

M:FMRF14

Familia persoanei cu nevoi speciale

2

1

6

M:FMRF15

Corp și sănătate în sistemul familial

1

2

6

 

Anul II, Semestrul 4

 

 

 

Cod disciplina

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

M:FMRF16

Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare

1

2

6

M:FMRF17

Consiliere pentru dezvoltare personală / Counselling for personal development

1

2

6

M:FMRF18

Introducere in terapia familială

1

2

6

M:FMRF19

Managementul dependenței și codependenței de substanțe în familie

2

1

6

M:FMRF20

Practica / Cercetare pentru disertaţie

 

3

6

Go to top