Misiunea programului de master

Programul de master profesional SUPERVIZARE ȘI PLANIFICARE SOCIALĂ își propune formarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale necesare specialiștilor în supervizării, inspecției sociale, evaluării nevoilor comunităților, grupurilor și persoanelor vulnerabile și defavorizate, precum și în cel al evaluării programelor și serviciilor sociale astfel încât aceștia să poată furniza servicii specializate de supervizare a practicienilor din domeniul serviciilor sociale, inspecția serviciilor sociale, evaluarea nevoii de servicii și evaluare a programelor și serviciilor sociale.

Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

 • legislația în vigoare;
 • Clasificarea Ocupațiilor din România;
 • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
 • evoluția pieței și a societății românești.

Inserția pe piața muncii

Programul de masterat este orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale care rezultă din ansamblul unitar și dinamic al cunoștințelor și abilităților specifice acumulate în cadrul disciplinelor studiate.

Programul de master profesional SUPERVIZARE ȘI PLANIFICARE SOCIALĂ este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar și răspunde unor cerințe și necesitați punctuale ale pieței muncii privind domeniul resurselor umane și de management organizațional. Practica supervizării, cea a inspecției sociale, precum și cea e evaluării serviciilor sociale sunt relative noi, iar ocupațiile aferente acestor responsabilități au fost de curând introduce în Clasificarea Ocupațiilor din România.

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniile supervizării, inspecției sociale, evaluării nevoilor comunităților, grupurilor și persoanelor vulnerabile și defavorizate, precum și în cel al evaluării programelor și serviciilor sociale. Ocupațiile relevante pentru calificările aferente programului de master SUPERVIZARE ȘI PLANIFICARE SOCIALĂ înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare; Subgrupa majoră 26 (Specialiști în domeniul juridic, social și cultural); grupa minoră 263 (Specialiști în domeniul social și religios); Grupa de bază 2635 (Specialiști în asistență socială și consiliere).

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

26

Specialiști in domeniul juridic, social si cultural

Grupa minoră

263

Specialiști in domeniul social si religios

Grupa de bază

2635

Specialiști în asistenta sociala si consiliere

Ocupații

263511

Asistent de cercetare în asistenta sociala

263512

Inspector social

263513

Supervizor în servicii sociale

Obiectivele generale și specifice ale programului de master

Obiective generale:

 • Formarea competențelor profesionale generale dezvoltate în cadrul domeniului de studii universitare de masterat asistență socială.
 • Formarea competențelor generale specifice supervizării, inspecției sociale, evaluării nevoilor comunităților, grupurilor și persoanelor vulnerabile și defavorizate, precum și în cel al evaluării programelor și serviciilor sociale aferente nivelului 7 al Cadrul European al Calificărilor.

Obiective specifice:

 • Transferul unor cunoștințe foarte specializate din domeniul asistenței sociale care să se constituie în baza unei gândiri și/sau cercetări originale.
 • Conștientizare critică a cunoștințelor din domeniul asistenței sociale și a cunoștințelor aflate la granița dintre diferite alte arii precum domeniile inspecției sociale, evaluării nevoilor comunităților, grupurilor și persoanelor vulnerabile și defavorizate, precum și în cel al evaluării programelor și serviciilor sociale.
 • Dezvoltarea de abilități specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare și/sau inovație, pentru dezvoltarea de noi cunoștințe și proceduri specifice supervizării, inspecției sociale, evaluării nevoilor comunităților, grupurilor și persoanelor vulnerabile și defavorizate, precum și în cel al evaluării programelor și serviciilor sociale și pentru integrarea cunoștințelor din diferite domenii.
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților gestionarea și transformarea unor situații de muncă și de studiu complexe, imprevizibile și care necesită noi abordări strategice.
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților asumarea responsabilității pentru a contribui la dezvoltarea cunoștințelor și practicilor profesionale.

 Plan de învățământ valabil în anul universitar 2021-2022

Nr.
crt.
Anul I, semestrul 1 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
1 Supervizare și management de caz în asistență socială
(Supervision and case management in social work)
M:SPS01 2 2   E 7
2 Managementul serviciilor sociale comunitare
(Management of community based services)
M:SPS02 2 1   E 6
3 Informatică aplicată în managementul proiectelor
(Informatics applied in project management)
M:SPS03 2 1   E 6
4 Dezvoltare comunitară și planificare socială
(Community development and social planning)
M:SPS04 2 1   E 6
5 Etică și integritate academică
(Academic ethics and integrity)
M:SPS05 1     E 5
Nr.
crt.
Anul I, semestrul 2 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
6 Evaluare și dezvoltare profesională
(Evaluation and professional development)
M:SPS06 2 1   E 7
7 Solidaritate și economie socială
(Solidarity and social economy)
M:SPS07 2 1   E 6
8 Metode apreciative în intervenția socială
(Appreciative Methods in Social Intervention)
M:SPS08 2 1   E 6
9 Mentalități sociale
(Social Mentalities)
M:SPS09 1 1   E 6
10 Practică profesională I
(Professional practice I)
M:SPS10     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 3 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
11 Servicii sociale bazate pe comunitate
(Social community-based services)
M:SPS11 2 1   E 7
12 Cultura si comportament organizational
(Organizational Behavior and Culture) 
M:SPS12 2 1   E 6
13 Criza si planificarea depasirii crizei
(Crisis and planning for surpassing the crisis)
M:SPS13 2 1   E 6
14 Metode si tehnici de evaluare a serviciilor sociale
(Methods and techniques for evaluation of social services)
M:SPS14 1 1   E 6
15 Practica profesionala II
(Professional practice II)
M:SPS15     3 C 5
Nr.
crt.
Anul II, semestrul 4 Codul
disciplinei
Ore curs Ore seminar Ore laborator Forma de verificare ECTS
  Discipline obligatorii (Compulsory cources)            
16 Strategii si metode de cercetare calitativa
(Strategies and methods of qualitative research)
M:SPS16 2 1   E 7
17 Consilierea pentru dezvoltare personala
(Counselling for personal development)
M:SPS17 2 1   E 6
18 Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare
(Strategies for resolving intra-community conflicts)
M:SPS18 2 1   E 6
19 Practica elaborarea lucrarii de disertatie
(Practice - writing of dissertation paper)
M:SPS20     3 C 5
  Discipline opționale: 1 din 2 (Optional cources: 1 out of 2)            
20 Guvernarea si managementul organizatiilor de AS
(Ruling and management of social work organizations)
M:SPS19.1 1 1   E 6
21 Grupul în practica asistenţei sociale
(The group in social work practice)
M:SPS19.2 1 1   E 6