Sociologia organizațiilor și a resurselor umane

 

Programul de master profesional SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR ȘI A RESURSELOR UMANE își propune formarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale necesare specialiștilor în domeniul resurselor umane și de personal în așa fel încât aceștia să poată furniza servicii specializate legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională, metode și strategii de evaluare și dezvoltare organizațională, atât în cadrul instituțiilor și companiilor publice, cât în cadrul companiilor private naționale și multinaționale.

Misiunea programului de master
Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

 • legislația în vigoare;
 • Clasificarea Ocupațiilor din România;
 • propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
 • evoluția pieței și a societății românești.

Programul de masterat este orientate preponderent spre formarea competenţelor profesionale care rezultă din ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi abilităţilor specifice acumulate în cadrul disciplinelor studiate.
Programul de master profesional SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR ȘI A RESURSELOR UMANE este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar și răspunde unor cerinţe şi necesitati punctuale ale pietei muncii privind domeniul resurselor umane și de management organizațional.

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul resurselor umane și dezvoltării organizaționale. Ocupațiile relevante pentru calificările aferente programului de master SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR ȘI A RESURSELOR UMANE înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare; Subgrupa majoră 24 (Specialiști în domeniul administrativ-comercial); grupa minoră 242 (Specialiști în domeniul administrativ); Grupa de bază 2423 (Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal).

Tabel nr. 1. Ocupații

Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

24

Specialiști în domeniul administrativ-comercial

Grupa minoră

242

Specialiști în domeniul administrativ

Grupa de bază

2423

Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal

Ocupații

242314

Specialist resurse umane

242317

Consultant în resurse umane

242322

Specialist în dezvoltare organizațională

 

Obiectivele generale și specifice ale programului de master

 

Obiective generale:

 • Formarea competențelor profesionale generale dezvoltate în cadrul domeniului de studii universitare de masterat sociologie.
 • Formarea competențelor generale specifice managementului organizațional și al resurselor umane corespunzătoare nivelului 7 al Cadrul European al Calificărilor.

Obiective specifice:

 • Transferul unor cunoştinţe foarte specializate din domeniul sociologiei și al resurselor umane care să se constituie în baza unei gândiri şi/sau cercetări originale.
 • Conştientizare critică a cunoştinţelor din domeniul sociologiei și al resurselor umane şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite alte domenii precum marketing, psihologie, drept, economie etc.
 • Dezvoltarea de abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri specifice managementului organizațional și al resurselor umane şi pentru integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților gestionarea şi transformarea unor situaţii de muncă și de studiu complexe, imprevizibile şi care necesită noi abordări strategice.
 • Formarea unor competențe specifice care să permită absolvenților asumarea responsabilităţii pentru a contribui la dezvoltarea cunoştinţelor şi practicilor profesionale.

 

Cod disciplină

Anul I, semestrul 1

Ore curs

Ore seminar

Ore laborator

ECTS

Forma de verificare

 

Discipline obligatorii

 

 

 

 

 

M:SORU01

Metode avansate de cercetare cantitativă în sociologie

2

2

 

7

E

M:SORU02

Analiza rețelelor sociale intraorganizationale. Sociometrie

2

1

 

6

E

M:SORU03

Globalizare și managementul comparat al resurselor umane

2

1

 

6

E

M:SORU04

Strategii antidiscriminare și managementul conflictelor în organizații

2

1

 

6

E

M:SORU05

Etică şi integritate academică

1

 

 

5

E

Codul disciplinei

Anul I, semestrul 2

Ore curs

Ore seminar

Ore laborator

ECTS

Forma de verificare

 

Discipline obligatorii

 

 

 

 

 

M:SORU06

Metode avansate de cercetare calitativă în sociologie

2

1

 

7

E

M:SORU07

Branding de angajator

2

1

 

6

E

M:SORU08

Managementul programelor de resurse umane

2

1

 

6

E

M:SORU09

Controlul și evidența muncii

1

1

 

6

E

M:SORU10

Practica profesionala I

 

 

3

5

C

Codul disciplinei

Anul II, semestrul 3

Ore curs

Ore seminar

Ore laborator

ECTS

Forma de verificare

 

Discipline obligatorii

 

 

 

 

 

M:SORU11

Recrutarea și selecția personalului

2

1

 

7

E

M:SORU12

Strategii de integrare socio-profesională și organizațională

2

1

 

6

E

M:SORU13

Motivare și performanță organizațională

2

1

 

6

E

M:SORU14

Supervizarea și dezvoltarea resursei umane

1

1

 

6

E

M:SORU15

Practica profesionala II

 

 

3

5

C

Codul disciplinei

Anul II, semestrul 4

Ore curs

Ore seminar

Ore laborator

ECTS

Forma de verificare

 

Discipline obligatorii

 

 

 

 

 

M:SORU16

Abilităţi de viaţă şi management personal

2

1

 

7

E

M:SORU17

Evaluarea personalului şi analiza climatului organizaţional

2

1

 

6

E

M:SORU18

Lucru în echipă

2

1

 

6

E

M:SORU20

Practica elaborarea lucrarii de disertatie

 

 

3

5

C

 

Discipline opționale: 1 din 2

 

 

 

 

 

M:SORU19.1

Mentalități sociale și piața muncii

1

1

 

6

E

M:SORU19.2

Elitele în organizații

1

1

 

6

E

Go to top