ViolentaConf


Perioada: 22-23 Noiembrie 2018

Organizator: Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, organizează conferinţa Violenţa asupra femeii. Ipostaze. Explicaţii. Intervenţii, ediţia a III-a

Conferinţa va avea loc pe data de 23 Noiembrie 2018 şi va avea următoarele arii tematice:
I. Violenţă asupra femeii în mediul familial

 • Mituri şi reprezentări culturale ale violenţei asupra femeii;
 • Forme şi strategii de intervenţie în situaţiile de violenţă asupra femeii;
 • Studii şi cercetări cu privire la violenţa asupra femeii.

II. Violenţa simbolică. Violenţa manifestă

 •  Managementul furiei
 • Strategii de lucru cu agresorul
 •  Copying şi rezilienţă

III. Bullying, cyberbulling, mobbying – alte feţe ale violenţei

 • Violenţa în şcoală
 • Violenţă în spaţiul on-line
 • Violenţă la locul de muncă

 

Lucrările vor fi ulterior publicate într-un volum colectiv cu recunoaştere academică sau in Analele de Sociologie si Asistenta Sociala
 
Termene
15 iulie 2018 – se trimite titlul şi un rezumat in limba română şi engleză (nu mai mult de  250 cuvinte şi 3 cuvinte cheie )
1 octombrie, 2018 – acceptarea  titlului
15 noiembrie 2018 –  trimiterea articolului final  (8 - 10 pagini, font  Times New Roman  12, format A4, aliniere Justified, Bibliografie: autor, an, titlu, editor.)
În elaborarea lucrării vă rugam se ţineţi cont de specificaţiile tehnice menţionate la: http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/about/submissions

Toate documentele se vor trimite în format electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. respectându-se termenele. Articolele nu au mai fost publicate în alte volume. Fiecare participant va trimite maxim 2 articole.
CONTACT:

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


 

Period: 22-23 November 2018
Location: Alexandru Ioan. Cuza University of Iasi
Organizer: Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, Department of Sociology and Social Work, organizes the conference
VIOLENCE ON WOMEN .HYPOSTASES. EXPLANATION.INTERVENTIONS, 3rd edition.
The conference will take place on 23 November 2018 in Iasi
Thematic areas:

I. Violence against women in the family environment

 • Myths and cultural representations of violence against women;
 • Forms and strategies for intervention in situations of violence against women;
 • Studies and research on violence against women.

II. Symbolic violence. Violence manifests

 • Anger Management
 • Strategies working with the aggressor
 • Copying and resilience

III. Bullying, cyberbulling, mobbing - other faces of violence

 • Violence in school
 • Violence in the online space
 • Violence at work

The works will then be published in a collective volume with academic recognition or in the Annals of Sociology and Social Work
Deadlines
July 15, 2018 - the title and a summary in Romanian and English (not more than 250 words and 3 keywords)
October 1, 2018 - accepting the title
November 15, 2018 - Sending the final article (8 - 10 pages)
In preparing the paper, please note the technical specifications mentioned at: http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/about/submissions

 

All documents will be sent electronically to Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. and Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. respecting deadlines.
The articles have not been published in other volumes. Each participant will send up to 2 items.
CONTACT:
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


 

ViolentaWorkshop

 

 

 

 

 

MANAGEMENTUL FURIEI

 

Work-shop organizat în cadrul Conferinței internaționaleViolența asupra femeii. Ipostaze. Explicații. Intervenții, Ediţia a III-a,
Worksopul este acreditat de Colegiul Național al Asistenților Sociali.și realizat în colaborare cu Sucursala Iași a C.N.A.S.R.

Moderatori:
Conf. univ. dr. Camelia Soponaru
Psihoterapeut Cornel Celmare

Durata de desfășurare  13.00-17.30

Locația: Turnul de apă al Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Participanți: 25

Înscrieri : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SMSMediul economic din Romania: perspectiva managerilor de intreprinderi mici şi mijlocii


Departamentul de Sociologie şi Asistenţă socială vă invită să participaţi la conferinţa:
"Mediul economic din Romania: perspectiva managerilor de intreprinderi mici şi mijlocii"
susţinută de: Simona Maria STĂNESCU (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, Bucureşti)

Doamna Simona Maria Stănescu este sociolog, cercetător ştiinţific II în cadrul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii şi membru în consiliul ştiinţific.
Temele de cercetare vizează politica socială, asistenţa socială, economia socială şi situaţia grupurilor vulnerabile (minoritatea roma, persoanele cu dizabilităţi, beneficiarii de venit minim garantat).Este autoare a mai multor studii, dintre care menţionăm volumul "Statul bunăstării între supravieţuire, reformă şi integrare europeană", şi a primit premiul "Dimitrie Gusti" acordat de Academia Română.

Joi, 8 noiembrie 2018, ora 17:00
Amfiteatrul P9, Corp A

EFRSS 2018 Afis

Europa în fața provocării demografice:

dimensiuni și perspective

ȘCOALA FRANCO-ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE SOCIALE, EDIȚIA a XV-a

IAȘI, 17-18 octombrie 2018

Îmbătrânirea populației și declinul natalității în Europa sunt fenomene care dau naștere unor analize prospective, temeri economice, dar și reforme. Toate țările europene, în proporții diferite, își continuă tranziția demografică pe fondul creșterii speranței de viață și a progreselor din medicină. Această situație alarmantă impune măsuri drastice din partea actorilor economici și politici pentru a controla efectele negative, în special pe piața forței de muncă, asupra echilibrului finanțelor publice, în sistemele de asigurări, în politicile legate de pensionare etc.

Pe lângă această provocare demografică, Europa trebuie să facă față și unui aflux fără precedent de refugiați și de migrați. Acest val migrator a generat preocupări profunde în rândul opiniei publice, exploatate pe scară largă de mișcările populiste. În acest context Europa și-a arătat limitele și incapacitatea de a coaliza statele în jurul drepturilor fundamentale.

Cum poate Europa să răspundă în mod eficient tuturor acestor provocări istorice? Ce politici publice sunt necesare pentru gestionarea dependenței noilor veniți, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere administrativ? Care politică demografică poate încetini în mod semnificativ declinul populației satisfăcând, în același timp, cererea de forță de muncă?

Cercetători din diverse țări și din discipline variate: sociologi, economiști, juriști, politologi, demografi, dar și oameni politici vor încerca să răspundă la aceste întrebări în cele două zile, 17-18 octombrie 2018, ale celei de a XV-a ediție a Școlii Franco-Române de Științe Sociale organizată la Iași de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași şi Institutul de Sociologie și Antropologie, Facultatea de Științe Economice și Sociale din Universitatea Lille în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Institutul Francez Iași.

Go to top