SMSMediul economic din Romania: perspectiva managerilor de intreprinderi mici şi mijlocii


Departamentul de Sociologie şi Asistenţă socială vă invită să participaţi la conferinţa:
"Mediul economic din Romania: perspectiva managerilor de intreprinderi mici şi mijlocii"
susţinută de: Simona Maria STĂNESCU (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, Bucureşti)

Doamna Simona Maria Stănescu este sociolog, cercetător ştiinţific II în cadrul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii şi membru în consiliul ştiinţific.
Temele de cercetare vizează politica socială, asistenţa socială, economia socială şi situaţia grupurilor vulnerabile (minoritatea roma, persoanele cu dizabilităţi, beneficiarii de venit minim garantat).Este autoare a mai multor studii, dintre care menţionăm volumul "Statul bunăstării între supravieţuire, reformă şi integrare europeană", şi a primit premiul "Dimitrie Gusti" acordat de Academia Română.

Joi, 8 noiembrie 2018, ora 17:00
Amfiteatrul P9, Corp A

EFRSS 2018 Afis

Europa în fața provocării demografice:

dimensiuni și perspective

ȘCOALA FRANCO-ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE SOCIALE, EDIȚIA a XV-a

IAȘI, 17-18 octombrie 2018

Îmbătrânirea populației și declinul natalității în Europa sunt fenomene care dau naștere unor analize prospective, temeri economice, dar și reforme. Toate țările europene, în proporții diferite, își continuă tranziția demografică pe fondul creșterii speranței de viață și a progreselor din medicină. Această situație alarmantă impune măsuri drastice din partea actorilor economici și politici pentru a controla efectele negative, în special pe piața forței de muncă, asupra echilibrului finanțelor publice, în sistemele de asigurări, în politicile legate de pensionare etc.

Pe lângă această provocare demografică, Europa trebuie să facă față și unui aflux fără precedent de refugiați și de migrați. Acest val migrator a generat preocupări profunde în rândul opiniei publice, exploatate pe scară largă de mișcările populiste. În acest context Europa și-a arătat limitele și incapacitatea de a coaliza statele în jurul drepturilor fundamentale.

Cum poate Europa să răspundă în mod eficient tuturor acestor provocări istorice? Ce politici publice sunt necesare pentru gestionarea dependenței noilor veniți, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere administrativ? Care politică demografică poate încetini în mod semnificativ declinul populației satisfăcând, în același timp, cererea de forță de muncă?

Cercetători din diverse țări și din discipline variate: sociologi, economiști, juriști, politologi, demografi, dar și oameni politici vor încerca să răspundă la aceste întrebări în cele două zile, 17-18 octombrie 2018, ale celei de a XV-a ediție a Școlii Franco-Române de Științe Sociale organizată la Iași de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași şi Institutul de Sociologie și Antropologie, Facultatea de Științe Economice și Sociale din Universitatea Lille în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Institutul Francez Iași.

Afis 2018Workshop internațional

Echipe transfrontaliere de practică în asistenţă socială

Workshop-ul internaţional Echipe transfrontaliere de practică în asistenţă socială 2018 este organizat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială.

La activitatea practică vor participa studenţi la specializarea asistenţă socială însoţiţi de cadre didactice de specialitate din cele trei universităţi partenere. Fiecare universitate parteneră va realiza propria selecţie a participanţilor.

Go to top