EFRSS Afis RO

Brexit, populism şi imigrație: care este viitorul pentru o Europă în criză?

Școala Franco-Română de științe sociale, Ediția a XIV-a 
Iași, 19-20 octombrie 2017

Programul evenimentului

 

Europa de astăzi îşi vede proiectul de coeziune slăbit de mai multe amenințări, printre cele mai neliniştitoare fiind Brexit-ul, populismul și imigrația.

După şocul generat de Brexit, Europa pierde teren. În prezent, prioritatea este de a consolida situația existenta înainte de a putea imagina o nouă formă de organizare a națiunilor europene. Dincolo de aceste amenințări, Europa este vulnerabilă la o nouă criză economică, criză care ar putea aduce numeroase pierderi, inclusiv incertitudini prinvind viitorul monedei Euro.

Populismul, exprimat inclusiv prin alegerea lui Donnald Trump în Statele Unite, Brexit-ul din Marea Britanie, ascensiunea lui Marine Le Pen în Franța, a lui Alexis Tsipras în Grecia, a lui Viktor Orbán în Ungaria sau a lui Geert Wilders în Olanda, câştigă teren în toată Europa punând în discuție valorile umaniste recunoscute. La rândul lor, imigrația şi terorismul constituie alte două principale probleme, cărora Europa trebuie să le facă față, pe lângă criza economică, deficitele publice sau şomajul.
În acest context se ridică o serie de întrebări: poate redeveni Europa de mâine un loc al crizelor sociale şi economice, cu un viitor nesigur? În ce măsură existența ei instituțională este amenințată de contextul geopolitic mondial?

Cercetători la nivel internațional din discipline variate: sociologie, economie, ştiințe juridice, apărare şi securitate, demografie... sunt invitați să răspundă la aceste întrebări de-a lungul celor două zile ale colocviului organizat la Iaşi; vor împărtăşi de asemenea experiențe legate de particularitățile populismului în Europa, impactul Brexit-ului asupra imigrației şi în particular asupra diasporei româneşti (cu peste 180000 persoane în Marea Britanie). De asemenea, vor putea face o serie de analize comparative şi transversale. În finalul lucrărilor propunem o masă rotundă cu tema “Populism-Terorism-Imigrație: simptome ale crizei democrației?”.

Cea de a XIV-a ediție a ȘCOLII FRANCO-ROMÂNE DE ȘTIINTE SOCIALE va avea loc între 19 şi 20 octombrie 2017 la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Organizat de Departamentul de Sociologie şi Asistență Socială, Facultatea de Filosofie şi Științe Social-Politice din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi Facultatea de Științe Economice şi Sociale, Universitatea Lille 1, acest eveniment se adresează cadrelor didactice şi de cercetare, studenților dar şi jurnaliştilor, decidenților politici, altor cadre din instituții publice sau private.

afis30Echipe transfrontaliere de practică în asistență socială

Prin intermediul workshop-ului international "Echipe transfrontaliere de practică în asistență socială" Departamentul de Sociologie și Asistență Socială urmărește să faciliteze studenților cunoașterea directă a sistemelor de asistență socială și a practicilor specifice din România și Republica Moldova. Proiectul pilot "Echipe transfrontaliere de practică în asistență socială" este rezultatul colaborării dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială; Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău (USM), Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB), Facultatea de Drept și Științe Sociale, Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială.

Au participat studenți la specializarea asistență socială însoțiți de cadre didactice de specialitate din cele trei universități partenere. Studenții și cadrele didactice au vizitat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi; Direcţia de Asistență Comunitară, Iaşi; Fundația Alături de Voi; Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Sociologia la Alma Mater Iassiensis. In Honorem Profesor Vasile Miftode

Afis eveniment VMiftode v2

 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială organizează evenimentul Sociologia la Alma Mater Iassiensis în onoarea profesorului Vasile Miftode. În cadrul evenimentului vor fi susținute o serie de prelegeri omagiale și va fi lansat volumul colectiv Sociologia la Alma Mater Iassiensis. In honorem Profesor Vasile Miftode (coord. Prof.Univ.Dr. Cristina Gavriluță). Volumul reuneşte contribuţii ale unora dintre cei care i-au fost studenți, colaboratori și colegi profesorului Vasile Miftode și cuprinde două părți: (1) sociologie ieșeană și tematizări actuale și (2) amintiri, reflecții și gânduri alese.

Profesorul Vasile Miftode a susținut cursuri de sociologie după anul 1965 când disciplina sociologie a fost reintrodusă în universitățile din România. În anul 1990 el este cel care a dezvoltat specializarea de licență sociologie, iar în 1991 a dezvoltat specializarea de licență asistență socială. Profesorul Vasile Miftode a slujit cu devotament sociologia ieșeană ca profesor titular și șef de catedră până în anul 2007, iar apoi în calitate de profesor emerit.

Profesorului Vasile Miftode i se datorează și formarea Departamentului de Sociologie și Asistență Socială ca un colectiv de specialiști pe arii de competență recunoscute în domeniile sociologiei, asistenței sociale și resurselor umane.

Evenimentul omagial va avea loc joi, 4 mai 2017, ora 10:00, Sala Ferdinand (Corp A, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Go to top